בס"ד


תנאי חיוב מדין יורד ושבועת השותפים
בית דין:בית הדין הרבני לערעורים מס. סידורי:13219
תקציר:
א. בני זוג שהתגרשו חילקו בינהם את כל זכויותיהם ומינו אקטואר שיחשב זאת. האשה ביקשה שימנו אקטואר אחר. ביה"ד הסכים בתנאי שהאשה תשא בשכרו. האקטואר קבע שלאשה מגיע עוד פחות ממה שנפסק לה בהתחלה ולכן האשה דורשת שהאיש ישתתף בשכרו של האקטואר החדש. בית הדין לא קיבל דרישה זו והסביר שאין כאן אפשרות לחייב מכח יורד או מדין נהנה.
ב. האשה טענה שהיו בכספת עוד כשלוש מאות אלף שח. והאיש הכחיש. במצב כזה יש להטיל שבועת היסת. כיום אין משביעים. ביה"ד האיזורי עשה בין הצדדים פשרה וחייב את האיש בשליש מתביעה זו. ביה"ד הגדול דן האם האיש מחוייב גם בשבועת השותפים (שהיא חמורה יותר ומצדיקה הטלת פשרה בסכום גבוה יותר והסיק שלא, מפני שאין שבועת שותפים כשיש תביעת ברי ומטעמים נוספים.
ג. בסעיף אחר קבע בית הדין שלמרות שכספים שנכה מקבל מביטוח לאומי עבור נזקי גוף אינם כלולים בחוק יחסי ממון, אך אם בני הזוג סיכמו שיתחלקו בכל חסכונתיהם מכל סוג שהוא - אזי גם כספי הביטוח הלאומי בכלל.