בס"ד


טענה להשגת גבול
בית דין:בית דין ירושלים לדיני ממונות ולבירור יוחסין מס. סידורי:13534
תקציר:
התובע א' ,קנה מגרש בו הייתה בנויה גדר המפרידה בינו לבין שכנו, ב', הנתבע. לטענתו הגדר בנויה על שטחו ולכן הוא תובע לפרקה. הנתבע טוען שכך קנה א' את המגרש ולכן אינו יכול לבוא אליו בתביעה. בנוסף טוען שהגדר נבנתה במקומה על פי מודד שהביא וגם אם יש סטייה היא על פי המותר בחוק. הנתבע מוסיף שגם אם יש סטייה גדולה הוא מעוניין לשלם עליה. ושהתובע ישתתף בעלות הגדר. הוא מוסיף שעיקר הגדר מועילה לתובע כיוון שהוא יותר גבוה ובזכות הגדר נמנע סחף של אדמת התובע אליו. תביעה נוספת של התובע, שבזמן שהנתבע משקה את גינתו עוברים מים לצד שלו ולכן נזקק לאטום את הגדר ועל ב' לשאת בעלות. ב' טוען שאין זה אחריותו. ב' תובע מא' שחפר תחת הגדר ולכן היה עליו לתקן זאת במחיר מאה אלף שח. א' טוען שחפר בחלקו ולכן אנו אחראי על הנזק. גם אם אחראי עלות התיקון עליו, הוא באפשרותו לעשות זאת בעצמו באלף ש"ח בלבד.