בס"ד


תוקף הסכמה בע"פ לעסקת דירה
בית דין:דרכי תורה - בראשות הרב אשר וייס מס. סידורי:13763
תקציר:
התובעים קימו מו"מ ארוך עם הנתבעים, בגין קניית נכס של הנתבעים הנמצא בשלבי פינוי בינוי. לאחר שבאי-כוחם ערכו טיוטת הסכם וסיכומו בניהם 'בא נצא לדרך' - טרם חתימה על טיוטת ההסכם - חל עיכוב בביצוע העסקה במהלכו הנתבעים נאלצו להחליף מייצג, כאשר זה האחרון היסב את תשומת ליבם שהיטל ההשבחה עשוי להיות גבוה בצורה משמעותית מסכום שניקב תחילה ועל בסיסו נערך המו"מ על העסקה, מה שהופך את העיסקה לעסקת הפסד שאינה כדאית. לבסוף, הנתבעים החליטו שלא למכור את הנכס בשלב זה. התובעים דורשים לקיים את העסקה, או לקבל את הפיצוי המוסכם בטיוטת ההסכם. בנוסף, תובעים הוצאות, הפסדים ועוגמת נפש. הנתבעים משיבים שפעלו בתום לב מוחלט, כאשר גובה היטל ההשבחה היה תנאי מתלה בהסכם, והם חזרו בהם רק משהתברר שהם עלולים להפסיד מהעסקה, ואחר שהם בכל זאת ניסו בדרכים שונות לקיים את העסקה. ומכיון שטיוטת ההסכם לא נחתמה, הם פטורים מכל תביעה.