בס"ד


מס. סידורי:13865

בנייה על גגות מבנים קיימים

שם בית דין:מצפה יריחו
דיינים:
הרב קרויזר יהודה
הרב פז ברוך
תקציר:
דיירי קומה העליונה במבנים תלת קומתיים, תובעים לאפשר להם לבנות קומה נוספת על הגגות המבנים.
פסק הדין:
הגגות באחריותה של האגודה, והיא רשאית לחליט למי לתת לבנות עליהם, אך בכפוף להסכמת רב הדיירים לעצם הבנייה ולתקינות מבנה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ד אייר תשע"ח


עיקרי הפסק שניתן בעניין הסדרי בניה על גגות מבנים.

עיקרי פסק הדין מיום ד סיון תשע"ז ( 29 במאי 17) בהרכב המרא דאתרא הרב יהודה קרויזר שליט"א הרב איתמר ורהפטיג שליט"א והרב ברוך פז שליט"א 

התביעה, של דיירי קומה העליונה במבנים תלת קומתיים, לאפשר להם לבנות עוד קומה על הגגות המבנים.

תוכן פסק הדין:

  1. אין זכויות בניה על הגג למאן דהוא, ובזה אין עדיפות כלל לדיירי קומה עליונה על דיירי הקומות הנמוכות.

  2. האגודה היא הריבון בענין אישור בניה על הגגות. היא יכולה ליתן הסכמתה לכל מי שהיא רואה לנכון לבנות על הגגות לפי שיקול דעתה הבלעדית או יכולה להקפיא בניה על הגג לפי שיקול דעתה.

  3. ברם, האגודה יכולה להסכים לבניה רק אם רוב דיירי הבניין יסכימו לכך כאשר דיירי הקומה העליונה הם חלק מן הרוב הזה.

  4. מאידך גם אם רוב דיירי הבניין כולל דיירי הקומה העליונה יסכימו שמאן דהוא יבנה על הגג, אין זה מחייב את המזכירות והיא יכולה לאשר לאחר לבנות (בכפוף לרוב הנ"ל) או היא יכולה להקפיא הבניה לפי שיקול דעתה.

  5. אין חובה לדיירי הבניין להסכים לבניה על הגג והם רשאים לסרב לבניה בכל טענה עניינית שהיא.

  6. מובן מאליו שכל הסכמה לבנות על הגג כפופה לבדיקה יסודית לשביעות רצון האגודה ודיירי המבנים, שהמבנים והתשתיות שבהם יכולים לסבול תוספת בניה כזאת. בדיקה זו נדרשת שבעתיים בגלל שבעבר טענו כמה מדיירי הקומה העליונה שהבנייה במבנים לקויה ואינם יכולים לסבול תוספת בניה, ועכשיו חזרו בהם.

  7. אנו סומכים על שיקול דעת המזכירות שתחליט החלטה נכונה ונבונה שתכבה אש המחלוקת בשכונה ותחזיר השלום לשכון בינינו.

הרב יהודה קרויזר שליט"א מרא דאתרא.

הרב ברוך פז שליט"א. 

ניתן: יום רביעי כד אייר תשע"ח.