בס"ד


מתן זכות שימוש בצימרים תמורת חוב
בית דין:רמת גן מס. סידורי:2127
תקציר:
ראובן לוה משמעון 30,000 ₪, ולא פרע את החוב, למרות שעברו 18 חדשים מזמן הפרעון הראשון, מחמת מצבו הכלכלי הקשה של ראובן. לראובן מתחם של 5 צימרים והוא הציע לשמעון שבתמורה לחוב יבוא עם משפחתו המורחבת למתחם הצימרים למשך 20 יום.
שמעון הסכים, אך התנה שהחופשה תהיה במהלך בין הזמנים של חודש אב, ואחרי יום כפור ועד אחרי סוכות. ראובן הסכים.
לאחר כמה חדשים, חזר בו ראובן בטענה שמדובר במתחם שבחדשי הקיץ והחגים, המחיר הוא לפחות 2500 ₪ ליום לכל המתחם, בעוד ששמעון מקבל את הנ"ל בסכום של 1000 ₪ ליום. הוא מוכן להתחייב שאת הכסף שיקבל מההשכרה, יעביר וישלם בכך את חובו. עוד העלה ראובן שמדובר כאן בריבית על ההלואה.
שמעון טוען שהיה מעדיף את החזר החוב ולא לנסוע לנופש לזמן כה ממושך, אך בלית ברירה זו הדרך היחידה להחזר החוב. וכאשר השהייה במקום אינם מבחירה חופשית, הרי שמקובל להוזיל, וכמו אם היה נותן לו חפצים מהבית, לא היה מקבלם במחיר השוק אלא במחיר זול יותר.