בס"ד
תביעת חובות בריבית מעורך דין שערב לחובות
בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים מס. סידורי:1149
תקציר:
התובע הוא בעל עסק להמרת מט"ח (צ'יינג') ועוסק בהלוואות בריבית, הנתבע היה קשור למר ד' שלקח הלוואות ונפטר באופן פתאומי, הנתבע עשה עסקים עם התובע, ופתח צ'יינג' נוסף, כמו כן הוא העסיק את מר ד' בכל מיני עבודות, הנתבע ביקש מהתובע לאשר הלוואה של 150,000 ₪ על חשבון עבודות שהנתבע עשה, לאחר מכן הוא הודיע שהוא ערב להלוואה נוספת בסך עד 240,000 ₪, הנתבע מודה שהעבירו למנוח 190,000 ₪, התובע מראה שיש בידו צ'קים של המנוח בסך 220,000 ₪. לאחר שמר ד' נפטר מונה מנהל עזבון, והוא חתם על הסדר חוב, בין המלווה לבין התובע והנתבע, וסוכם שהנתבע ישלם 292 אלף ₪ ובכך יסלק את כל חובו של המנוח.
לטענת התובע חלק מהכספים שלווה המנוח כביכול הגיעו באמת לנתבע.
כמו כן ישנם כספים נוספים שאותם היה צריך לשלם הנתבע.
בנוסף בגלל הסכסוך בין התובע והנתבע, התובע טוען שהנתבע גרם לו לנזק בכך שהוא לא יידע אותו על דיון שהמכתב עליו נשלח לידי העו"ד. כתוצאה מזה השופט פסק לו הוצאות בסך 6,000 ₪.
לטענת הנתבע הוא פרע את ההלוואה של ה- 100,000, הוא מבקש שבית הדין ידון בערבות שהוא נטל אם היא תקיפה על פי ההלכה, כמו כן הוא תובע 72,000 ₪ עבור עבודות שהוא ביצע ולא קיבל בעבורם תשלום, כמו כן עבור חוב שהוא שילם למישהו 220 אלף הוא תובע מהתובע שהיה שותף בהלוואה 110 אלף.
חיוב מעסיק בפיצויי פיטורין
בית דין:ארץ חמדה גזית ירושלים מס. סידורי:1145
תקציר:
התובע עבד בניהול חנויותיו של הנתבע שגר בחו"ל והיה גיסו של התובע, במאי 2012 פיטר הנתבע את התובע, לטענת הנתבע התובע חייב לו עדיין כספים מעבודתו, לטענתו הסיבה לפיטורין היא רק גירושיו של התובע מאחות הנתבע. על כן הוא זכאי לפיצויי פיטורין מהנתבע. כמו כן הנתבע לא שילם דמי הודעה מוקדמת ולא ביצע הליך שימוע תקין. כמו כן הוא לא קיבל פנסיה הבראה במשך שנות תפקידו, לטענתו ימי חול המועד לא מוגדרים כחופשה, לטענת התובע הוסכם על שכר של 14,000 נטו, לכן לפי תחשיב השכר יש לחשב כ- 17,900 ברוטו, הוא הסכים לקבל חלק מזה במזומן לבקשת הנתבע.

לטענת הנתבע סיבת הפיטורין היא הניהול של החנות שלא היה ראוי בנוסף הסתבר שהתובע גנב כספים רבים מהחנות ומכספת של התובע, סמכויות רבות הוטלו על התובע, אך הוא לא קיים אותם, ולא הגיע לעבודה, במקום להגיע הוא האציל סמכויות לעובדים, וזה הוביל את החנות להפסדים. לטענת הנתבע סוכם על סכום של 14,000 ברוטו, והנתבע הוא שהחליט כיצד לחלק את התלוש, בכל מקרה הופרשו לו זכויות פנסיונית לפי תלוש השכר.

כתביעת קיזוז הוא תבע הפסדים של העסק בסך 1.8 מיליון ₪, וכמו כן את העובדה שהוא קיבל דמי נסיעות למרות שנהג על רכב של העסק.