בס"ד


מס. סידורי:804

מחילה מחמת אונס ממון

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב הול יהונתן דוד
תקציר:
התובע הלווה לנתבע (מוסד ציבורי) סכום כסף. הנתבע החזיר באיחור חלק מההלוואה והתנה החזרת סכום נוסף במחילה על חלק מהסכום. התובע מסר מודעה בפני בית דין שאינו מוחל ואמר לנתבע שמוחל. בסופו של דבר לא שולם כל הסכום שהתחייב הנתבע לשלם והתובע תובעו יחד עם הסכום עליו "מחל".
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבע חייב בכל הסכום כולל זה עליו נמסרה "מחילה".
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ל' אב תשע"ו

תגיות

נושאים
חוב (הלוואה) - חוזה (הסכם/התחייבות) - זכויות יוצרים - אסמכתא > חוב (הלוואה) >
מחילה - מתנה - צוואה > מחילה >
מכר - מצרנות - קנין > מכר >