בס"ד


מס. סידורי:1838

שכירת אופניים עם ליקויים ואחריות אישית לחוב של ישיבה שנסגרה

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב רובנוביץ ברוך
הרב הול יהונתן דוד
הרב רזניק אלחנן
תקציר:
התובע ספק לישיבה שירותי בילויים לישיבה בה כיהן הנתבע. התובע תובע חובות שנותרו לישיבה כלפיו. הנתבע טוען כי הישיבה נסגרה וכי לא נותרו לה נכסים וכי אין לו אחריות אישית לחובות. עוד טוען הנתבע כי היו תקלות בשירות שספק התובע.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על הנתבע חלה במקרה זה אחריות אישית וכי עליו לשלם עבור כמה שנהנתה הישיבה תוך התחשבות בליקויים שהיו בשירות. בית הדין התיר לנתבע להתרים כסף עבור הישיבה על מנת לשלם את החוב אך הוסיף כי התשלום אינו מותנה בהצלחת ההתרמה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ה' חשון תשע"ט

תגיות