בס"ד


מס. סידורי:14157

תביעה לתשלום על מבנה ציבור

שם בית דין:מטה בנימין
דיינים:
הרב אלקובי גבריאל
הרב בר-אלי אריאל
הרב ישראלי תומר
תקציר:
התובע חברת בנייה, טוען ששלים חוב של הלוקח לרשות המקומית.
הנתבע טוען א. שההסכם היה שלא יחוייב באגרת מבנה ציבור.
ב. התובע כתב לי שאשלם רק כשאוכל.
פסק הדין:
הצדדים הסכימו ביניהם שהנתבעישלם את החוב ללא ריבית והצמדה, ב36 תשלומים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ב' חשון תשפ"ג

פסק דין

טענות התובעתחברה לבניה באמצעות סמנכ"ל החברה

  1. בתאריך 6/3/19 נאלצנו לשלם את החוב של הנתבע לרשות המקומית על סך 28459 ₪ וזאת כדי לא לעכב את אכלוס שאר הדיירים. החוב היום עומד על 49796 ₪ לאחר הוספת ריבית והצמדה כמפורט בחוזה.

  2. הנתבע התחייב בחוזה לשלם את כל המיסים העירוניים כפי שמופיע בסעיף 10א. נשלחו לו מכתבים עם דרישת תשלום והוא לא הגיב.

טענות הנתבע

הבעלים דחק בי לרכוש את הדירה עוד בטרם מכרתי את הדירה שלי ביישוב. ונאמר לי במפורש שלא נחויב באגרת מבנה ציבור. ועל דעת כן הסכמתי לעסקה. אף שבחוזה כתוב אחרת, לא הייתי מודע לכך. כשדרישת התשלום הוצגה בפני דברתי עם הבעלים והודעתי לו שאיני יכול לשלם ולכן לא נכנס לדירה. לאחר דין ודברים הוא כתב לי במפורש 'את החוב תשלם כשתוכל ואם לא אז הוא מחול' (הוצג בפני בית הדין). לכן כיום שאין לי יכולת לשלם אני לא חייב. אם בעתיד יתאפשר אז אשלם.

דיון

בפני בית הדין הוצגו הטענות השונות, ולבסוף הוצעה פשרה אשר התקבלה על ידי שני הצדדים.

החלטה

  1. הנתבע חייב לשלם לתובע 28459 ₪.

  2. החוב ישולם בשלושים וששה תשלומים שווים החל מהתאריך 10/11/22 ואז יימסרו כל הצ'קים לידי נציג התובעת.  

'והאמת והשלום אהבו'

על החתום:

הרב גבריאל אלקובי, הרב אריאל בראלי, הרב תומר ישראלי.