בס"ד


מס. סידורי:14144

פסק דין חדש

שם בית דין:כוכב יעקב - איגוד בתי הדין לממונות
דיינים:
הרב אביב ניר
הרב חבר טוב אבישי
הרב כהן אהרון
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

התובע: אגודה שיתופית

נגד

נתבע: משפחת ___________

פסק דין

תיאור המקרה

התובע הוא נציג אגו"ש של הישוב א', הנתבעת היא תושבת הישוב,  הדיון הוא על חובות מים והביוב.

טענות התובע

משפחת הנתבעת צברה לישוב חוב של מים וביוב משנת 2016 שטרם שולם. בנוסף, הם ממשיכים לצרוך מים ולא משלמים את הצריכה השוטפת. על פי, מה שנצבר החוב עומד ע"ס של 15,441.72 ₪.

אנחנו רוצים שהמשפחה תתחיל להתייחס לזה, ואנו מבקשים מבית הדין שהמשפחה תיקח עליה את החלק של החובות.

טענת נתבעת 

נקלענו לפשיטת רגל ע"י בית משפט שליווה אותנו עם חוב של 3 מיליון שקל מצרפת. אני עובדת במעון של תינוקות, מקבל 10,000 ברוטו 9,000 בערך נטו, 5 ילדים. אני נכנסתי לחדלון פירעון לפני חודשיים. קצת אוויר לנשימה ולהרים את הראש. בעלי עדיין לא מרוויח כמעט כלום. הוא גם לא מדבר עברית מה שמקשה עליו להתנהל. אנחנו בינתיים חיים רק על המשכורת שלי. אין לנו כלום. לא רכב, לא דירה....חידלון פירעון, המינימום של המינימום. ועוד דבר, עקב חדלון הפירעון, יש לי התחייבות מבחינת החוק לשלם חשבוניות באופן סדיר. אני עשיתי הסכם ממון עם בעלי ואני יותר לא קשורה אליו כלכלית וניהולית. אני אשלם על כל מה ששייך למשפחת חדד, כי בעלי היום לא מרוויח גרוש.

דיון

ביה"ד הסביר לנתבעת שהחוב שלה שולם מהקופה הצבורית של הישוב דהיינו מכספי שאר התושבים. במהלך הדיון הסכימה הנתבעת להודות על החוב ולהכיר בו. למרות שהוכרזה פושטת רגל ונמצאת בחדלות פרעון, היא לא מתנערת מהחוב, ומתכוונת לשלם אותו כשיתאפשר לה.

בנוסף, הצהירה הנתבעת שהיא תשלם מעתה ואילך את התשלומים השוטפים לפי צריכה. ביה"ד הורה לתובע לקזז מקרן החוב את התשלומים שמקבל מן הנתבעת ע"י ההוצאה לפועל.

שני הצדדים הסכימו לאמור.

החלטה

1. ישנו חוב של הנתבעת לישוב על סך:  12,271 ₪. הנתבעת מכירה בחוב, ותשלם אותו בעתיד כשיתאפשר לה.

2. הנתבעת תשלם מעתה ואילך את חשבון מים וביוב החודשי השוטף. סכום זה לא יכלול את ההצמדה על סכום החוב בסעיף 1. ההצמדה ככל שתהיה תצטבר עם הקרן.

3. ככל שיתקבלו תשלומים לטובת אגו"ש אביר יעקב מההוצל"פ ע"ש הנתבעת, יקוזז הסכום מסך קרן החוב הנ"ל בסעיף 1. הסכום יעודכן מידי חודש בכרטיס החיוב החודשי שנשלח לנתבעת.

4. התובע יעשה את פעולות הרישום הנצרכות בדיווח כדי שלא תהיה לנתבעת בעיות חוקיות עם פירעון החוב, מאחר והיא נמצאת במצב של חדלות פרעון.

 

יום  שישי י"ז טבת תשפ"ג  

 הרב ניר אביב, אב"ד                                           הרב אבישי חבר טוב                                          הרב אהרון כהן