בס"ד


מס. סידורי:14074

הודאה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב הירשנזון ישראל
הרב אילוז שלום
הרב ליאור ישראל
תקציר:
.
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ב' סיון תשפ"ב

בית הדין לדיני ממונות

שע״י המועצה הדתית קרית ארבע חברון

תשפ״ב/1

ב׳ סיון תשפ״ב

פסק דין

שבין התובעת: ש'

לבין הנתבעת: א'

הצדדים הופיעו בבית הדין מסרו את טענותיהם כפי שמופיע בפרוטוקול בתיק.

‏א.       היות והנתבעת הודתה בכל פרטי כתב התביעה.

ב.    והיות והנתבעת קבלה על עצמה לתקן את הטעון תיקון (נזילה, איטום ותיקון תיקרה) תוך ל׳ יום, ע״י בעל מקצוע ממוחה.

‏ג.       בית הדין מקבל את הסכמתה בתור פסק דין.

סיכום:

‏א.       על הנתבעת לתקן את הטעון תיקון תוך ל׳ יום.

‏ב.      אגרת בית הדין בסך 250 ₪ תתחלק בשווה בין הצדדים.

על החתום

הרב שלום אילוז                          הרב ישראל הירשנזון                           הרב ישראל ליאור