בס"ד


מס. סידורי:14070

מתקין מערכת הגברה שאינו מקצועי שגרם להוצאות

שם בית דין:קרני שומרון
דיינים:
הרב טסמה רפאל
הרב כהן ציון
תקציר:
פסק הדין:
על הנתבע לשלם לתובע סך: 1400 ₪
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' אייר תשפ"ג


 1. רקע ועובדות מוסכמות

 1. במסגרת עבודתו של התובע העוסק במוזיקה, מערכות הגברה ותאורה פנו אליו מבי"ס...., לבצע שירותי הגברה ותאורה בסך: 7600 ₪. 

 2. העבודה כללה שתי חזרות ביום הראשון, אחת בבוקר והשניה בערב. ביום השני חזרה נוספת בבוקר, לאחריה, הופעה בפני התלמידים ובערב הופעה בפני ההורים.

 3. מאחר ובתאריכים המבוקשים 21-22 ביוני 2022  לא יכול היה התובע לבצע את העבודה בעצמו, הוא הציע עבודה זו לאנשים בתחום זה. לאחר שקיבל מספר הצעות מחיר הוא בחר בנתבע לבצע עבודה זו בסך: 5000 ₪. 

 4. סוכם ביניהם שהנתבע יביא מדונות לצורך הגברה של חברת 'מיפרו' שנחשבת טובה מאד בתחום זה. אולם בפועל הנתבע הביא מדונות מסוג umt אשר נחשבות זולות ולא איכותיות.

 5. ביום הראשון לעבודה היו תקלות רבות עקב איכותן הנמוכה של המדונות, עד כדי שלא יכלו לקיים את החזרות כסדרן. והתובע קיבל תלונות חריפות ממנהלת ביה"ס והבימאית.

 6. לאחר שגם בחזרה בערב התקלות חזרו על עצמן, ולנתבע לא היה מענה לתקלות, החליט התובע להביא איש הגברה אחר להשלים את העבודה ביום שלמחרת. התובע השיג את ב' שהינו בעל חברת הגברה ותאורה, בבקשה דחופה להציל את המצב. 

 7. מר ב' ביטל תוכניות שהיו לו והסכים לבוא בתמורה של 9,000 ₪. 

 8. התובע הגיע עם מר ב' לעבודה ביום שלמחרת, וההצגה התנהלה כשורה ללא חזרה גנרלית. ולמעשה כל שלוש החזרות הגנרליות, לא התקיימו כסדרן.

 9. בפועל סוכם בין התובע לנתבע שהתובע לא ישלם כלום לנתבע.


 1. התביעה

התובע הפסיד את פער התיווך בסך-2600 ₪ ונאלץ להוסיף עליהם, עוד 1400 ₪ מכיסו כדי לשלם למר ב'.

לדברי התובע נפגע שמו הטוב והוא סבור שלדוגמה, השנה ביה"ס לא יזמינו לאירוע של סוף השנה.

לכן הוא תובע את הפסדיו.


 1. מענה הנתבע

הנתבע לא הכחיש את תורף העובדות והסביר את השתלשלות העניינים שהביא לכשל.


 1. הצעת פשרה

עקב כך ששני הצדדים הפסידו ממה שקרה, התובע כפי שהוסבר. ומנגד, הנתבע לאחר שהשקיע יום שלם וארוך, לא די שלא קיבל תמורה כלל אלא אף הוציא מכיסו כסף ששילם בקניית המדונות וכספים נוספים. בית הדין בא בהצעת פשרה לצדדים, שהתובע יוותר על הרווח שנמנע ממנו והנתבע ישלם לתובע סך: 1400 ₪ לכיסוי ההוצאה שנגרמה לתובע כתוצאה מכך שהביא את מר ב'.


הצדדים קיבלו את הצעת בית הדין.


 1. החלטות

 1. על הנתבע לשלם לתובע סך: 1400 ₪ בתשלום אחד, תוך 30 יום מהתאריך הכתוב בפסק דין זה.

 2. מאחר ומדובר בכיסוי של נזק, התשלום אינו כרוך בהוספת מע"מ.

 3. אין אפשרות לערער על פסק דין זה.


"והאמת והשלום אהבו"

פסק הדין ניתן ביום ג' אייר תשפ"ג 24/4/2023

בזאת באנו על החתום

הרב רפאל טסמה                       הרב ציון כהן                      הרב יהושע הבר