בס"ד


מס. סידורי:14067

תביעה מחמת פירוק שותפות בעסק

שם בית דין:שדרות
דיינים:
הרב פנדל דוד
הרב טוויל דרור
הרב מויאל יצחק
תקציר:
התובע נכנס לשותפות בניהול חנות של הנתבע. במהלך הזמן העסק נקלע שקשיים כלכליים והתובע טוען שהם נובעים מחובות קודמים להצטרפותו לעסק. התובע יצא מהשותפות ותובע החזרי כספים שלטענתו לא שולמו לו.
הנתבע אמר שמוכן לשלם לתובע 50,000 לפנים משורת הדין. וכן תבע תביעה נגדית.
פסק הדין:
ביה"ד הכריע ע"פ שיקולי פשרה שהנתבע ישלם 50,000 ע"פ הצעתו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ט אדר תשפ"א


        תיק מספר: 134 

פסק דין 

תביעה הדדית בענין שבין: א' 

לבין:  נ'

עובדות מוסכמות 

לנ' יש חנות בשם 'שקל וחצי'. בנובמבר 2017 א' ונ' סיכמו על שותפות ביניהם בחנות הנ"ל . 

סוכם שא' ישלם 150000 ₪ ובתמורה יקבל חצי מהרווחים בכל חודש. סוכם ביניהם ש 15000₪ יושקעו בחנות ושאר הסכום ישולם לנ'. מוסכם על שני הצדדים שא' העביר 115000 ₪ ויש מחלוקת אם הועבר יותר מכך. המו"מ וההסכמות בין הצדדים היו בעל פה ואין שום חוזה התקשרות ביניהם .לאחר כשנה וחצי בחודש יוני 2019 הוגשה ע"י א' בקשה לפירוק השותפות. סוכם ביניהם שאם תהיה מחלוקות הם יביאו אותה בפני בית דין.  

תביעת  

כשנכנסתי לשותפות נ' אמר לי שהעסק מרוויח כל חודש כ6,000₪ חשבנו שאם נעבוד ביחד נכפיל את הרווחים. בפועל העברתי  100,000  ₪ ולאחר מכן השקעתי בחנות 12,260  ₪ וכן העברתי את הרווחים של חודשים 17/11, 17/12 ו18/01 המסתכמים ב9000, ₪. ואת הרווחים של חודש 18/02 15000 ₪ סה"כ 136,260 ₪. נכנסתי לחנות עשיתי כמה שינויים ולמדתי את העבודה. בשלב מסוים הבנתי שנכנסתי לעסק שלא היה מאופס, היו חובות לספקים לפני שהתחלנו את השותפות. בתחילה לא הבנתי איך זה מתנהל נ' אמר לי שככה עובדים עסקים. עבדתי קשה מאוד בחנות יחס העבודה היה 3:1 בשנת 2019 שמתי לב שהרווחים יורדים. ב19/06 הגיע מכתב מאחד הספקים על חוב של 38,000 ₪ לפני רביות הוא תבע אותנו לבית משפט. ברור לי שחלק מהחוב הוא על התקופה שלא היינו שותפים. בשלב זה הודעתי לנ' שאני לא מוכן להמשיך את השותפות לא על דעת זה נכנסתי להיות שותף לא רציתי להתעסק עם עניינים משפטיים. ב19/60/18 ביקשתי מהרואה חשבון לצאת מהשותפות. ביקשתי מנ' שיחזיר לי סכום מהשותפות רצינו למכור את העסק ב120,000₪ ירדנו 80,000₪ ולא הצלחנו אמרתי לנ' שיתקדם עם החנות לבד וישלם לי בהמשך. באופן רשמי יצאתי מהעסק בתאריך  010/202. בהסכם הפירוק לא נקבנו סכום מדויק דברנו בעל פה על 70,000 ₪. 

הסכם הפירוק היה רק מבחינת המדינה מאז 19/07 התנתקתי מהחנות הוא התעסק עם הכל. הניסיון היחיד שלי היה לנסות למכור את העסק. שנינו הגענו למסקנה שלא כדאי להחזיק את החנות. אמרתי  לו 'כשיהיה לך כסף תיתן לי' .  

אני תובע 86,000 ₪, הגעתי לחשבון הזה כיוון שזה סכום ההלוואה שנותר לי לשלם על העסק.  

תגובת נ'

א' קיבל נתונים מדויקים על העסק לפני שהוא נכנס לשותפות. העסק הניב 6,000 ₪ העובדות מוכיחות את זה כך הרווחנו בחודשים הראשונים של העסק. לאחר כמה חודשים העסק נקלע לקשיים יש כמה גורמים לכך שאת כולם לא יכולתי לחזות. אחד הקשיים היה עליה של %100 במחירי הגז. חלק ניכר מהרווחים היו ממכירת בלונים ומחיר הגז עלה מ600 ₪ לבלון ל1200 ₪. כמו כן נפתחה מולנו חנות מתחרה. דבר נוסף שגרם לירידה ברווחים הוא שהעסקנו את י' אביו של א'. סיכמנו שכל מה שאבא שלו ירוויח ירד מהחשבון של א' התשלום לאבא של א' עלה לנו 26,230 ₪. אמרתי לא' שאני מוכן לשלם לו כשיהיה לי, כרגע לא מתאפשר לי, אולי בעוד שנה כשיתאפשר לי. אני מוכן לתת לו 50,000 ₪ מדין חסד אני לא חושב שאני צריך לשלם על פי דין ככה זה בעסקים לפעמים מפסידים גם אני הפסדתי סכום רב בעסק הזה.

תביעת נ' 

אני תובע את א' בסכום של 96,718 ש"ח פירוט התביעה 35,000 ₪ פער מההסכם, סוכם שא' ישלם לי 150,000 ₪ בפועל הוא שילם 115,000 ₪. הרווח של שנת 2018 שלא קבלתי ממנו כלום 20,475 ₪ הרווח של שנת 2019 18,138 ₪. כמו כן אני שלמתי את כל החוב לספק ואני תובע חצי ממנו היינו סך של 23,105 ₪  

תגובת א' 

לגבי הסכום שאקבל מנ' דברנו על יותר מ50,000 ₪. לגבי העסקתו של אבי לא זוכר שאמרנו שתשלום השכר שלו ירד מהחשבון שלי. אבא שלי היה משמעותי בחנות הוא החליף עובד שהיה לפני כן. לגבי הרווחים גם אני לא קבלתי רווחים.  

בירור הדין 

  1. בנדון שלפנינו לא נערך הסכם בין הצדדים, אם כן מחד יש לומר שאין לנו אלא מה שנתפרש ביניהם, אך מאידך שני בעלי הדין מסכימים שבמחשבתם היה שאם יתגלעו ביניהם חלוקי דעות ביחס לעניינים הנוגעים להסכם הדברים יובאו בפני בית הדין. אמנם לא ברור האם כוונתם היתה להתערבות בית הדין בניסוח פרטי הסכם צודק או להתייחס להסכם כפי שהוא ורק להכריע במצב של חילוקי דעות.  

  2. לאור האמור בסעיף א' ראשית נתייחס להסכם רק כפי שנאמר בין הצדדים בעל פה. כיון שלא צוין אחרת בין הצדדים, אין לראות בסכום ששילם א' השקעת כספים שנחשבת כחלק ממחזור הכספים בעסק עצמו אלא דמי תשלום עבור קניית חצי מהעסק. למעשה בזמן ההשקעה של א' יש לפנינו עסק בעל ערך שוק מסויים. ערך השוק נקבע על פי מצב העסק בזמן המכירה (כמות הסחורה, יתרה בחשבון העסק או גרעון (וכמ"כ פוטנציאל הרווח העתידי של העסק. כיון שלא נאמר דבר בין הצדדים על תנאים הנוגעים למצב העסק ולערך השוק שלו או לרווחים עתידיים, נמצא שהתשלום שהעביר א' לנ' משמעותו קנין שותפות (חו"מ קעו א) שתוצאתו שא' נעשה שותף בעסק לכל המשתמע מכך. הוה אומר בעלות על חצי מהסחורה, וכמ"כ זכויות שימוש במקומות שבהם מתנהל העסק (מקום המכירה או מחסני סחורה), וכמ"כ שעבוד הדדי לרווח ולהפסד בכל מה שנוגע לעסק. כיון שלא הותנה דבר העניין כולל גם יתרות או חובות שכבר היו כלולות בעסק בזמן התחלת השותפות.  

  3. יש לדון על משמעות בקשת פרישתו של א' מהשותפות ב18 ליוני 2019 כשנה וחצי לאחר תחילת השותפות. כיון ששותפות זו לא נקצבה בזמן, כמו כן לא הוזכרו "פתחי יציאה" מהשותפות, ובודאי שלא סוכם על משמעותם ביחס להשקעה של א', משמעות ענין זה היא כמבואר בשו"ע (חו"מ קעו טז: )

"נשתתפו סתם, ולא קבעו להם זמן, הרי אלו חולקין כל זמן שירצה אחד מהם, ויטול כל אחד חלקו מהסחורה. ואם לא היה באותה סחורה דין חלוקה, או שהיה בחלוקתה הפסד, הרי אלו מוכרים אותה וחולקים הדמים". וכך אכן במקרה שלפנינו שני הצדדים הסכימו ביניהם למכור את העסק לגורם שלישי אך הענין לא צלח עד לזמן כתיבת פסק הדין.  

  1. לאור האמור לעיל נראה שמשמעות פירוק השותפות היא שא' כבר אינו נושא בהפסדים וברווחים של העסק שיווצרו מאותה תקופה ואילך, אך כיון שהוסכם עקרונית על מכירת העסק וחלוקת הכסף שיתקבל, משמעות הדבר שא' לא מחל על חלקו בעסק לענין זה.  

  1. ביחס לטענותיו של נ' על כך שא' לא שילם את מלא הסכום שסוכם אלא פחות מכך, וכמ"כ אודות החוב ששולם על ידו ושהוא לא קיבל מהרווחים, נראה שכיון שמגמת הצדדים היתה לפרק את השותפות ע"י מכירת העסק וחלוקתו ביניהם, ניתן לראות בזה הסכמה מצד נ' על כך שמגיע לא' סכום מסויים כפיצוי בזמן הפסקת השותפות. וכך יש להתרשם שזו אכן היתה רוח הדברים בין הצדדים מהעובדה שהוא מסכים לתת בעוד שנה סכום של 50000 ש"ח כפיצוי.  

  2. בזמן הגעת שני הצדדים לבה"ד, דומה שדי ברור לבעלי הדין שמכירת העסק לגורם שלישי גם במחיר הנמוך שחשבו לקבל 80,000 ש"ח לא תצלח גם בעתיד, וכעת הם מעוניינים לסיים את השותפות. כיון ששני הצדדים מעוניינים בהפסקת ההתקשרות באופן הגון לשני הצדדים ע"פ שקול דעת של בית הדין, ובנוסף על כך גם מחמת חובת בה"ד לסיום הענין כמבואר בשו"ע (חו"מ יב ה), לכן יש  לקבל את ההצעה של נ' לשלם  50,000ש"ח ולסיים את ההתקשרות לחלוטין.  

  3. כיון שנ' אמר בבית הדין שהוא מוכן לשלם סכום זה רק בעוד שנה, לכן מחמת פשרה הקרובה לדין ובהתחשבות בשני הצדדים יש להכריע שסכום זה ישולם ב21  תשלומים  חודשיים שווים החל משנה זו, מחודש אפריל  2021  עד לחודש דצמבר  2022, באופן שבכל חודש  ישלם נ' סכום של 2381 ש"ח.  

פסק הדין  

נ' ישלם לא' בכל ראשון לחודש הלועזי, החל מחודש אפריל 2021 עד לחודש דצמבר 2022, 21 תשלומים חודשיים שוים בסך של 2381 ש"ח לחודש.  

'והאמת והשלום אהבו

הרב  דוד פנדל   הרב דרור טויל, אב"ד   הרב צחי- יצחק מויאל 


תגיות