בס"ד


מס. סידורי:13914

דמי כניסה למעבר מהמאחז ליישוב

שם בית דין:מטה בנימין
דיינים:
הרב בר-אלי אריאל
הרב לונצר דניאל
הרב הלוי אחיקם
תקציר:
התובע עבר דירה מהמאחז הסמוך ליישוב ודרשו ממנו דמי כניסה. לטענתו זו אותה אגודה שיתופית ולכן יש להחזיר לו את הכסף.
הנתבע טוען שהמאחז מתנהל לעצמו, וכל המגיע הממאחז עובר וועדת קבלה.
פסק הדין:
ביה"ד דוחה את טענת התובע ופוטר לאלתר את הנתבע מלשלם 15000 ₪.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ט"ז תמוז תש"פ


התובע עבר להתגורר ביישוב ונדרש ממנו לשלם 15000 ₪ דמי כניסה.

טענות התובע

התובע טוען שלא הסכים לשלם סכום זה אבל מכיוון שהישוב יישוב לא הסכים לחתום על מסמך 'בר רשות' וזה עיכב לו את הקניה לכן שילם את הסכום, ועל כן תובע בחזרה את דמי הכניסה על סך 15000 ₪ .

התובע טוען שהחלטה לא חלה על משפחות שבאות ליישוב מכיוון שהמאחז נחשב לאותו יישוב וזה אותו אגודה שיתופית וכולם חברי אותה אגודה. התובע טוען שהמאחז למרות שיש לו התנהלות יישובית נפרדת הוא מכוחו של יישוב האב.

טענות הנתבע- 

התובע גר במאחז אשר מנתהל בפני עצמו ואין לו מעמד של תושב ביישוב. לכן  כאשר הוא עבר לגור ביישוב נדרשו לעבור ועדת קליטה. ההחלטה לתשלום 'דמי כניסה' התקבלה בתאריך 14.4.15 לפני שהתובע עבר את ועדת קליטה ליישוב. על כן התובע ידע על החלטה זו לתשלום 'דמי כניסה' בסך 15000 ₪ עוד לפני שהגיעו לועדת קליטה ביישוב.

הנתבע ציין בפני בי"ד  שיש עוד משפחות שעברו ממאחז ליישוב ושילמו.

הנתבע ציין שהחלטת החברים התקבלה ביום 14.4.2015 כמו כן יש החלטה נוספת שמחזקת את ההחלטה מיום 21.7.2015 .

באסיפת חברים קיימו דיון על חברי מאחז שעוברים והחליטו להמשיך את ההחלטה הקודמת לגבית 'דמי כניסה' והיא חלה גם על תושבי המאחז שעוברים ליישוב והם ישלמו כמו כל מי שנכנס ליישוב ממקום אחר.

בירור הדין

ביה"ד נדרש לשאלה מה מהות הקשרים הממוניים והחברתיים בין מאחז ליישוב – בי"ד מתרשם כי תושבי המאחז מבקשים לעצמם הגדרה עצמית וגם מצד התנהלות תושבי המקום יש אבחנה בין תושבי מאחז לתושבי יישוב. ואע"פ שמאחז הוא סמוך ליישוב ותושבי מאחז הם חברי אותה אגודה שיתופית בכל אופן הם מתנהלים בפני עצמם , זאת לאחר שהתברר לבי"ד על פי גורמי מועצה את הדברים הבאים:

  1. המועצה מעבירה כספים ייעודיים למאחז והיישוב הוא רק 'צינור' להעברת הכסף.

  2. למאחז יש מזכירות בפני עצמה.

  3. תושבי המאחז משלמים מיסים לעצמם (המיסים יותר נמוכים ממה שמשלמים תושבי היישוב), אופן הגביה מתבצעת למזכירות היישוב וזה עובר דרך קופה סגורה למאחז.

  4. שכירות החוזה של הקראוונים היא מול מאחז בלבד.

  5. למאחז יש רכזת קהילה נפרדת, ספריה וספרנית שלהם.

  6. למאחז יש ועדת קליטה נפרדת ומי שהתקבל לשם מחיוב לעבור ועדת קבלה אחרת על מנת להתקבל ליישוב.


לאור כל זאת ביה"ד מבין את ההיגיון בהחלטה ש'דמי הכניסה' ישולמו גם מתושבי המאחז אשר עוברים ליישוב האב.


החלטה

בי"ד דוחה את טענת התובע ופוטר לאלתר את הנתבע מלשלם 15000 ₪.


הרב דניאל לונצר, דיין                 הרב אריאל בראלי אב"ד הרב אחיקם הלוי, דיין