בס"ד


מס. סידורי:13890

טענה על חוב שנמחל

שם בית דין:מצפה יריחו - איגוד בתי הדין לממונות
דיינים:
הרב קרויזר יהודה
הרב פז ברוך
הרב רטבי ישועה
תקציר:
התובע, תובע מהנתבע 4000 ש"ח, חצי מ8000 ששילם לב' מתוך חוב של 40,000 ש"ח, כיון שלטענתו, ב' ויתרה על החוב.
פסק הדין:
מבירור שעשה בית הדין, החוב לא נימחל, ומעבר לכך, התברר שהסכום ששולם לב' היה רק 6402 ש"ח, ומשכך עליהם להגיע להסדר עם ב' לגבי תשלום החוב המעדכן.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ג חשון תשפ"ב

תביעת המשך

פסק דין בתביעת המשך, בעניין חוב ארנונה וחשמל לב'. 

פס"ד הראשון ניתן בכד תמוז תש"פ (16 יולי 2020 למניינם) בבית דין זה, בית דין מצפה יריחו-איגוד בתי הדין לממונות.

מס' סידורי 13033, מופיע באתר פסקים psakim.org.

התביעה

בהחלטות של בית הדין בפסק הנ"ל (מס' 5), נפסק שהתובע והנתבע חייבים בשיתוף לב' 40,000 ש"ח עבור ארנונה וחשמל שהמכולת צברה לחובתה בזמן פועלה בשותפות של השניים. נאמר שם שהתובע שילם 8,000 ש"ח לטובת חוב זה ולכן יש לקזז סכום זה מחלקו בחוב הכולל.

כעת בא התובע לפנינו כעת וטען לפני בית הדין שב' וויתר על שאר החוב, עקב עבודות שהוא עשה להם, ולכן הוא תובע מהנתבע 4,000 ₪, שזה חלקו בתשלום ששילם לישוב על החוב הנ"ל. התובע הזמין את בית הדין להתקשר למזכיר של ב' כדי לאמת כל המידע הנ"ל.

הנתבע תבע תביעה נגדית, שעל התובע להחזיר סכומים שהוא קיבל מן הביטוח הלאומי עקב חופשות שעשה בעת שירותו בצבא.

פסק הדין

בית הדין היה בקשר עם מזכיר של ב', כבקשת התובע, מ2 יולי 2021 עד 9 ביולי 2021, בווטסאפ.

המזכיר שלח תדפיס של כרטיס חיוב של הנ"ל לב', ומופיע שם ששולמו 6,402 ש"ח מתוך החוב של 40,000 ש"ח. המזכיר אמר שתשלום זה הוא עבור עבודה שהתובע עשה בהזמנת ב' ביום העצמאות לפני כמה שנים.

המזכיר אמר, במסר מוקלט, שהוא אינו יודע מה לעשות עם שאר החוב ושהוא אף פעם לא וויתר על החוב, והיה שמח להגיע להסדר של תשלום חצי מהחוב. תוך כדי דיבור, הוא אמר גם שהחוב די אבוד מבחינתו ושאינו בונה עליו. מאידך, הוא חזר ואמר שהם אינם מוותרים על חוב זה.

לאור זאת, נראה לקבוע:

1. שהסכום שהתובע שילם לב' הוא 6,402 ₪, ולא 8,000 ש"ח כפי שהוא אמר.

2. אין וויתור על שאר החוב, ולכן התובע והנתבע חייבים עדיין את חלקם לב'. מהחלק של התובע יקוזזו 6,402 ש"ח.

3. כדאי שהתובע והנתבע יגיעו להסדר עם ב' על החוב. נראה שזו עת רצון לסגור את הענין.

תביעת הנגד של הנתבע

לא נדון בתביעה זו כעת הואיל ולא מחייבים את התובע בתשלום כל שהוא כעת, ולכן אין טעם לדון בתביעה זו שאינה אלא תביעת נגד לתביעה של התובע.

החלטה

התובע והנתבע עדיין חייבים לב' חוב של 33,598 ש"ח (40,000 ש"ח פחות 6,402 ש"ח שהתובע שילם).

כדאי להם להגיע להסדר עם ב' על חוב זה.

 

ניתן בתאריך יג חשון תשפ"ב (19 אוקטובר 2021, למניינם).

על החתום:

הרב ברוך פז                                       הרב יהודה קרויזר                       הרב ישועה רטבי

דיין                                                מרא דאתרא                                    דיין