בס"ד


מס. סידורי:13743

רשלנות בתיקון תריסים

שם בית דין:שדרות
דיינים:
הרב בר-אלי אריאל
הרב טוויל דרור
הרב בן יאיר שלמה
תקציר:
הנתבע התקין תריסים לתובע, ונתן אחריות לחמש שנים. כאשר כמה תריסים התקלקלו, פנה לנתבע ליבוא לתקנם, ומשלא בא כמה פעמים, הזמין בעל מקצוע אחר לתקנם. כעת הוא תובע את עלות התיקון (8000 ש"ח), תיקון מידי לתריסים נוספים שהתקלקלו, ובדיקת תקינות לשאר התריסים.
פסק הדין:
על הנתבע לשלם לתובע 2000 ש"ח מהוצאות התיקון, ועוד 800 ש"ח פיצויעל האפלה, כפשרה הקרובה לדין. בנוסף, עליו לתקן את מנועי התריסים התקולים התוך שבועיים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה ניסן תשפ"ב

 

בס"ד יום שלישי כה ניסן תשפ"ב                                                                                                    ב"ד שדרות תיק מספר: 144

פסק דין בעניין מנועים לתריסים

העובדות המוסכמות:

הנתבע הוא קבלן אלומיניום ותריסים ובין הצדדים נחתם חוזה בתאריך: 8/8/18 (למנינם). העבודה בוצעה בפועל כחצי שנה לאחר מכן, 3/2019 (למנינם). הוסכם בין הצדדים שתהיה אחריות של חמש שנים.

טענות התובע:

ב 08/2020 (למנינם) ארבעה תריסים הפסיקו לעבוד ופנינו לנתבע לתקנם. גם לאחר קריאות חוזרות ונשנות הנתבע לא הגיב והודעתי לו שאני נאלץ לפנות לבעל מקצוע. בבירור עם חברת סומפי שהיא מספקת את המנועים, נאמר לנו שבשלושה תריסים המנוע (10) קטן מידי ולכן הוא התקלקל וצריך מנוע גדול יותר (30). ובתריס הנוסף נותר בורג בהתקנת התריס שגרם לקלקול המנוע. פניתי לבעל מקצוע חדש והוא תיקן ושילמתי לו 9200 ש"ח. מלבד זאת כעת ישנם שלושה תריסים נוספים שאינם תקינים ואני תובע לתקנם עד לפסח. 

משמעות הענין של תריס לא תקין היא שהתריס בחדר סגור כל הזמן והחדר אינו ראוי למגורים. כמו כן כיון שנתבע לא ביצע את התיקון נאצלתי לטרוח מאוד בחיפוש אחר בעל מקצוע שיסכים להתקין את המנועים.

כמו כן ישנם עוד ארבע תריסים שכעת עובדים אך לאור נסיון העבר יש לחוש שהמנוע שהוא קטן מידי לא יעמוד בעומס וגם הוא יתקלקל, לכן ביחס אליהם יש צורך בבדיקה.

לסיכום טענות התובע: 9200 ש"ח, תיקון שלושה תריסים נוספים עד לפסח, בדיקת תקינות ארבעה תריסים נוספים.

טענות הנתבע:

באופן כללי בכל ההתנהלות כלפי משפחת התובע הלכתי לקראתם בכל הנוגע למחיר. אמנם ידעתי על קלקול המנועים ולא הגעתי לתקן אותם אך העניין נמשך הן מחמת הקורונה וכמו כן מחמת מצב מורכב אליו הגעתי כתוצאה מהפסד מחמת פשיטת רגל של קבלן שעבדתי בעבורו. כמו כן נולדה לי ילדה עם צרכים מיוחדים. כתוצאה מכל אלו נעדרתי רבות מהעבודה והייתי זקוק לייצב את מצבי הכלכלי על ידי עבודות חדשות. 

המחיר שלקח המתקין החדש למשפחת תובע אינו סביר. על ארבעת המנועים ישנה אחריות, וזו משמעות האמור בחשבונית מהחברה "זיכוי לקוח", כלומר לא היה צורך לשלם בעבורם. מחיר העבודה הוא לכל היותר 2000 ש"ח על ארבעת המנועים, וזה הסכום שאני מוכן לשלם.

לגבי התיקון של שלושת התריסים כנראה שלא אצליח עד לפסח ואני מתחייב לתקנם תוך חודש חודשיים. ביחס לבדיקת ארבעת התריסים הנוספים אין צורך כל זמן שהמנועים עובדים באופן תקין.

במהלך הדיון הוצעה פשרה ע"י בית הדין והיא לא התקבלה על הצדדים. 

כמו כן הנתבע נדרש על ידי בית הדין לשלוח מידות של חלון שנמצא בבית.

תגובת התובע:

לאחר הטענות של נתבע שהמנועים היו באחריות עשיתי בדיקה יותר טובה עם עצמי והוא צודק חלקית. אכן על חלק מהמנועים קיבלתי זיכוי חלקי. לכן אני מעוניין לתקן- את התביעה ל8000 ש"ח במקום 9200. (קבלתי זיכוי של 1000 ₪).

בירור הדין

הקדמה

בית הדין רואה בחוזה שנחתם בין הצדדים כדבר המחייב על פי ההלכה כפי שנפסק בשולחן ערוך חושן משפט סימן ס'. כמו כן קלקול המנועים אינו מהווה עילה לביטול ההסכם בטענת מקח טעות כי בתחילה הם עבדו היטב והקלקול נוצר לאחר זמן. על כן הדיון הוא במידת האחריות שהנתבע מחויב לתיקון הקלקול וכן הנזק שנגרם.

א. הוצאות שהוציא התובע לתיקון התריסים

בית הדין בירר עם חברת סומפי את משמעות הדברים שנכתבו בחשבונית שלהם שהוצגה על ידי התובע "הלקוח זוכה בטיפול בהליך מהיר". נציג החברה הסביר שהמתקין שילם על ארבעת המנועים ולאחר מכן זוכה עליהם מחיר מלא. משמעות הדברים היא שהמתקין גבה מהתובע תשלום שלא כדין על מנועים שהוא הזדכה עליהם. 

ב. החלפת המנועים

בשיחה עם נציג החברה של סומפי נאמר שלאחר שהוכנסו הנתונים של גודל החלון במחשב התברר שהם ממליצים על מנוע בגודל 15 ניוטון. אולם גם מנוע במידה 10 ניוטון יכול לתת מענה אך אין זה מיטבי וההמלצה היא לקחת מנוע עם עוצמה גדולה יותר כדי שיחזיק לאורך זמן.
לאור זאת מתברר שהנתבע התקין מנועים שאינם מומלצים על ידי החברה אך בית הדין לא מגדיר זאת כרשלנות. 

ג. תמחור העבודה

יש לחשב את הפער הכספי בין מנוע של 10 ניוטון למנוע 30. לגבי מנוע אוקסימו שמופיע בחשבונית מחירו הראשוני הוא 780 ש"ח למנוע 10 נ' לעומת 1274 למנוע של 30 נ'. (עלות הפער היא כ490 ₪, כאשר הפקידה אמרה שזה מחיר לפני הנחה). לגבי הפער במנועים הקטנים יותר לא היה לה מידע זמין, אך  נאמר שעלות מנוע קטן של 20 נ' היא 1060 ש"ח לפני הנחת לקוח.

כמו כן נערך בירור על ידינו ביחס לעלות העבודה של החלפת ארבעת המנועים והעולה הוא שעלות החלפת מנוע (הסרה והתקנה) קטן היא 400 ש"ח ומנוע גדול 800 ש"ח. נמצא שסך כל עלות ההחלפה של ארבעת המנועים היא 2000 ₪ [3*400+ 800].

ד. אחריות נזיקית של הנתבע

בענין אחריות הנתבע, כיון שדינו כאומן שמקבל שכר, הרי נתבאר בשו"ע (חו"מ שו א):

"כל האומנים שומרי שכר הם".

וכמו כן מבואר שם (ס"ב):

"נתן לאומנים לתקן, וקלקלו, חייבים לשלם".

ויתרה מזאת  מצאנו (שם ס"ו) שגם אם לא עשה האומן מעשה נזק אלא שע"פ עצתו של האומן נגרם הפסד ללקוח הרי הוא חייב לשלם. ועל כן ישנה אחריות על הנתבע להתקנת מנועים עם הספק נמוך מהמומלץ.

כלפי הטענה של הנתבע שהוא קבע את גודל המנוע ע"פ דברי נציג חברת סומפי ועל כן האחריות היא על החברה, בית הדין אינו מקבל טענה זו היות ומבחינת הלקוח האחריות על המידע הנדרש היא עליו בלבד בלא קשר למקורות שמהם הוא שואב את מידע זה. 

סיכום- מכל הנ"ל עולה שבאופן עקרוני מוטלת על הנתבע אחריות על תיקון ארבעת המנועים הראשונים שהתקלקלו, ומשמעות הדברים תשלום על המנוע עצמו וכמו כן עבודת התיקון עצמה.

ה. אחריות החברה

בנדון דידן קיימת גם אחריות של החברה לתיקון המנועים התקולים והתברר שאכן הם זיכו את המתקין החדש במחיר המנועים הקודמים. נמצא שהנתבע מצדו אינו חייב לשלם על המנועים כי על דעת כן היה ההסכם בין הצדדים שהחברה נותנת אחריות שלה. 

יתירה מזאת, גם את ההפרש הנדרש מחמת שינוי גודל המנוע לא יצטרך הנתבע לשלם כיון שאם אכן היה נדרש כבר בתחילה למנוע גדול יותר היה התובע צריך לשלם עבור מנוע כזה סכום גדול יותר, נמצא שאינו נפסד מחמת דברי הנתבע לקנות מנוע קטן יותר. (אם כי ייתכן שבזמן ההתקנה הפרש הסכום היה קטן יותר, אך מסתבר שהפסד זה הוא בגדר גרמא שאין האומן חייב לשלם).

אמנם על הנתבע מוטלת עבודת התיקון של התריסים, וכיון שבנדון שלפנינו לא עשה הנתבע את העבודה בעצמו מוטל עליו לשלם לתובע עבור העבודה בהתאם למחיר העבודה המקובל בשוק שהוא כאמור לעיל 2000 ש"ח.

ו. תמחור התיקון

א. ביחס לתיקון שלושת המנועים הנוספים מוטל על הנתבע לתקנם, והוא הודה על כך בדיון אלא שביקש כחודשיים לשם כך. החלטת בית הדין היא שעליו לתקנם לא יאוחר מט' אייר תשפ"ב, (9/5/2022 למנינם). אם הנתבע יאחר מתאריך זה רשאי התובע לפנות לבעל מקצוע אחר והנתבע יצטרך לשלם עבור העבודה סך של 2000 ש"ח.

ב. העובדה שהמנועים לא תוקנו במשך חודשים ארוכים יצרה מצב שנמנע מהתובע לקיים דיור סביר באותם החדרים. נזק זה, אם כי הוא נזק עקיף בגדר "גרמא" אך הוא משמעותי מאוד, ומוטל על הנתבע חיוב לצאת ידי שמים על נזק כזה (ב"ק נו., ערוך השולחן חו"מ שפו א), ולכן מצד כח פשרה הקרובה לדין כפי שנחתם בשטר הבוררות, אנו רואים לנכון לחייב את הנתבע גם לפצות את התובע בסכום נוסף של 10% מסך כל התביעה מחמת ארבעת המנועים הללו, דהיינו 800 ש"ח.

ג. ביחס לבדיקת ארבעת המנועים הנוספים, אנו פוטרים את הנתבע מבדיקה כל עוד שלא אירעה תקלה, אך כיון שמסתברים דברי התובע שעלולה להיות כאן תקלה, מכח פשרה הקרובה לדין אנו מטילים על הנתבע לשאת באחריות של שנה נוספת מזמן תום האחריות של חמש שנים. אחריות זו היא לתיקון המנועים בלבד לא כולל עלות המנוע אם יצטרך להחליפו.

החלטה:

א. הנתבע ישלם לתובע סך של 2800 ש"ח לא יאוחר משלושים יום ממתן פסק דין זה.

ב. ביחס לתקון שלושת המנועים הנוספים לנתבע ישנה אחריות לתקן את הנדרש, ולכן עליו לתקנם לא יאוחר משבועיים ממתן פסק הדין היינו ט' אייר תשפ"ב, (9/5/2022 למנינם). אם הנתבע יאחר מתאריך זה רשאי התובע לפנות לבעל מקצוע אחר והנתבע יצטרך לשלם עבור העבודה סך של 2000 ש"ח.

ג. בית הדין אינו מחייב את הנתבע לבדוק את ארבעת המנועים הנוספים, כל עוד שלא אירעה תקלה. מכח פשרה הקרובה לדין אנו מטילים על הנתבע לשאת באחריות של שנה נוספת מזמן תום האחריות של חמש שנים על מנועים אלו. אחריות זו היא לתקון המנועים בלבד לא כולל עלות המנוע. 

'והאמת והשלום אהבו'

 

על החתום

הרב דרור טויל                            הרב אריאל בר-אלי, אב"ד                    הרב שלמה בן- יאיר