בס"ד


מס. סידורי:13738

תנאים בחוזה שכירות דירה

שם בית דין:עלי
דיינים:
הרב שילר אברהם
הרב סדן יהודה
הרב גלס יאיר
תקציר:
הנתבעת שוכרת דירה מהתובעים. בחודשים האחרונים הפסיקה לשלם שכירות בטענה שהמשכירים הפרו את החוזה בכך שלא תיקנו ליקויים שהתחייבו להם וליקויים נוספים לטענתה. התובעים דורשים את שכר הדירה המגיע להם לפי החוזה, וכופרים ברוב טענות הנתבעת.
פסק הדין:
אין עילה להפרת חוזה, על השוכרת לשלם את שכר הדירה שלא שילמה, המשכירים חייבים לתקן לקויים מסויימים בדירה.
אעפ"כ, בית הדין ממליץ אך לא מחייב, להתחשב בשוכרת ולהקטין מעט את מחיר השכירות.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ב טבת תשפ"א

בס"ד

יב' טבת התשפ"א 27/12/2020 

פסק דין בעניין שכירות דירה

התובעים: מש' פ' - המשכירים

הנתבעת: גב' צ' - השוכרת.

 

בית הדין שמע את טענות הצדדים, להלן החלטת בית הדין:

א.     נעילת הויטרינה: 

בעלי הדירה, מש' פ', חייבים לתקן את הנעילה, באופן שהויטרינה תינעל בקלות, בלי צורך להתאמץ ולבדוק אם היא נעולה באמת.

     ב.     חשבונות חשמל ומים:

בעלי הדירה צריכים להמשיך בהצגה גלויה של חשבונות החשמל והמים, לשביעות רצונה של השוכרת. 

ג.      גדר וסורגים:

הקמת גדר סביב בית, אינה דבר הכרחי. בית בלי גדר סביבו, ראוי למגורים.

הצבת סורגים בחלונות, אינם דבר הכרחי. בית בלי סורגים ראוי למגורים.

-          לכן בעלי הדירה אינם חייבים להקים גדר וסורגים.

עם זאת, כיון שבעלי הדירה הבטיחו שאם תעמוד השוכרת בתשלומים, הם יבנו גדר חלקית, יש עליהם חובה מוסרית לעמוד בדיבורם. המבטיח בעל פה ואינו מקיים, נחשב 'מחוסר אמנה'.

ד.      מצב הדירה והחצר באופן כללי:

לאחר שבית הדין שמע את טענות גב' צ', השוכרת, ובמיוחד את הכאב שבקולה – בכל זאת בית הדין אינו מקבל את טענתה העיקרית:

אכן הדירה אינה חדשה ויפה, וגם מראה החצר אינו משובח. יתכן שמחיר השכירות שנקבע, אינו משקף את איכות הדירה הזו -  ואעפ"כ: הפגמים היו גלויים. בעלי הדירה לא הסתירו פגמים נסתרים בדירה או בחצר. בעלי הדירה לא הטעו את השוכרת. 

ה.     החוזה

אכן – ראוי היה לעבור על החוזה סעיף, ולברר שהשוכרת מבינה מה כתוב בחוזה [מה שלא נעשה] – אבל סוף סוף החוזה היה גלוי, וניתן לקריאה – לכן לא הייתה כאן רמאות ולא הסתרה.

לכן בית הדין דוחה את טענת השוכרת שמחיר השכירות צריך להיות נמוך יותר, וקובע כי השוכרת צריכה לעמוד בהתחייבות שעליה חתמה.

ו.  המלצה:

עם זאת: ברור שהדירה לא מספקת את רצונה של השוכרת. ברור שהשוכרת סמכה על בעלי הדירה שישפצו את הדירה והחצר לשביעות רצונה, וטעתה בכך שלא התעקשה שייכתב בחוזה בפירוש, שהחוזה מותנה בביצוע השיפוצים.

לכן, אע"פ שהדין עם בעלי הדירה, בית הדין ממליץ לבעלי הדירה להתחשב בזה, ולשנות את מחיר השכירות.

 


על פסק דין זה הוגש ערעור.