בס"ד


מס. סידורי:13308

הבהרה לפסק חוזה מכר דירה

שם בית דין:מעלה אדומים - איגוד בתי הדין לממונות
דיינים:
הרב גולד תנחום
הרב ורהפטיג איתמר
הרב זולדן יהודה
תקציר:
הבהרה מה משך 'עוד הזדמנות אחת', שניתנה בפסק הדין
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"א תשרי תשפ"א

הבהרה לפסק הדין - תיקון ליקויים במכר

הבהרה לפסק דין 13141 באתר זה


התובע פנה לבית הדין בשאלת הבהרה לגבי פסק הדין שניתן בעניינם. בפנייתו, בקש התובע להבהיר את משך האחריות של הנתבע כלפי עבודת הקבלן בביתו. כדי למנוע מחלוקת עתידית, נענה בית הדין לבקשה התובע להבהיר את דבריו:


א. בית הדין נתן לנתבע "עוד הזדמנות אחת" להשתמש בקבלן המקורי.

ב. משמעות "עוד הזדמנות אחת" הינו שאם בחורף שלאחר התיקון (החורף של שנת תשפ"ב) יתגלו שוב נזילות, אזי את התיקון הבא יהיה התובע רשאי לעשות ע"י קבלן אחר ע"פ התנאים המפורטים בפסק הדין.   

ג. במידה ולא יתגלו נזילות ופגמים אחרים בשנה זו (חורף תשפ"ב) יהיה הנתבע פטור מלהתעסק עוד בתיקון דירת התובע בבחינת דין ודברים אין לי עוד עימך.

 

ובאנו על החתום,

היום כא תשרי תשפ"א

            הרב תנחום גולד                       הרב איתמר ורהפטיג                הרב יהודה זולדן