בס"ד


מס. סידורי:12990

ערעור - טענות כנגד קבלן שהחיפוי לדק אינו מצופה

שם בית דין:שדרות
דיינים:
הרב בר-אלי אריאל
הרב טוויל דרור
הרב פנדל דוד
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

 ה אדר תשע"ט                                                                                

ערעור על פסק קבלן שיפוצים                      לפסק עליו ניתן הערעור לחץ כאן

טענות התובע

הסכום שתבעתי  8158 ₪ היה בעבור חומרים שקניתי כדי להשלים את העבודה שמומחה בית המשפט קבע שיש לעשות כדי להביא את המלאכה לגמר מלא. ביום עצירת העבודה היו לי את כל החומרים לסיים.

ועוד סכום של 11400 ₪ הכולל את שכר העבודה, שזה מה שנגרם בגלל הנזק, לאחר הפחתת ימי העבודה שממילא הייתי צריך להשלים.

אמנם, התפשרתי לקבל את דעת מומחה בית הדין כדעה מחייבת, וביצעתי את העבודה על פי דעתו, אך לא ויתרתי על הנזקים שהיו לי שהם תוצאה של הפסקת העבודה ע"י הנתבעים. גם לפי פסק הדין של בית המשפט, סעיף 7, שמורה לי הזכות לתבוע נזקים אלו.

בתחילת העבודה, קיבלתי מהם סקיצה שכבר אז דרשה ממני לערוך שינוי. אמנם, הסכמתי לשינוי והתחלתי להתקין את החיפוי על פי בקשתו, אבל אז באה אשתו ועצרה את כל העבודה. כיון שעברו שנתיים עד שהגענו לפשרה, נגרמו נזקים רבים שאח"כ הייתי צריך לתקן, הם גרמו לי להוצאה גדולה בהרבה מהמתוכנן ואותם אני תובע. סך הכול-  19558 ₪.

טענות הנתבעים

הקבלן הוא האשם בהפסקת העבודה ולכן כל הנזקים חלים עליו. ניסינו להגיע איתו להבנה פעמים רבות אך הוא לא נאות לכך. האחריות עליו. לגבי סכום התביעה, את הסכום שקבע המומחה אנו לא צריכים לשלם כי הוא גרם לכך שהעבודה תתעכב כ"כ הרבה זמן. מבחינתנו, שילמנו לו על עצם העבודה וזה כולל את כל מה שקבע המומחה. הוספנו 300 ₪ על דבר שלא היה בתכנון הראשון, אך לא התחייבנו ליותר הזה.

פסק דין

שני ענינים עמדו בפני בית הדין לבירור:

א.מי אשם בנזקים שנוצרו מהעיכוב הארוך בסיום המלאכה?

ב. מה הוא סכום ההוצאות בגין עכוב העבודה?

א. אחריות לעיכוב העבודה

לגבי אחריות על הנזקים. יש הכחשות הדדיות של שני הצדדים. כל צד בטוח שהוא עשה כל שביכולתו כדי להגיע לפשרה והצד שכנגדו הוא האשם העיקרי בעיכוב שנוצר, וממילא עליו לשאת בעלויות הנזק. ישנה מחלוקת בין הצדדים מי הגורם לנזקים אלו. לאחר קריאת החומר הרב שהצדדים מסרו, מתברר כי לשני הצדדים הייתה אחריות מסוימת על התוצאה העגומה שהסיפור נמשך כשנתיים ללא הסכמה!
לפי התרשמותנו גורם משמעותי לכל התגלגלות העניינים הוא בקשת השינוי מהתוכנית המקורית. השינוי הזה נעשה על ידי הנתבעים והם אחראים על כך. כיון שכלל הוא בידינו ש"כל המשנה ידו על התחתונה" (ב"מ עו,א), לכן מכח פשרה הקרובה לדין אנו מחליטים שעליהם לשאת בערך של 2/3 מהסכום שקבע המומחה.

ב. הוצאות בגין העיכוב

לגבי סכום התשלום. מכיון שיש מחלוקת בין הצדדים ביחס לעלויות הנזקים שנגרמו בגין הפסקת העבודה, בית הדין מקבל את טענת הנתבעים שאין לדון אלא על פי הסכום שקבע מומחה בית המשפט. כל סכום שהוא הוציא מעבר לכך הוא על אחריותו בלבד.
אנו מאמצים את החלטתו של המומחה מטעם בהמ"ש המהנדס מר צ' כפי שמפורט בדו"ח מטעמו שעלויות אלו (מחיר העבודה וחומרי הגלם) הם בסך כולל של 6,200 ₪ ומתוך כך ישלמו שני שליש ,דהיינו סך של 4133 ₪.

 החלטה

הנתבעים ישלמו  סך של 4133 ₪ בתוך שלושים יום.

הרב דרור טוויל,                     אב"ד הרב אריאל בראלי,                    הרב דוד פנדל

תגיות