בס"ד


מס. סידורי:12966

הוצאות שנגרמו לו משום שהאחראי לא העביר אותו לחברת פנסיה חדשה

שם בית דין:שדרות
דיינים:
הרב בר-אלי אריאל
הרב טוויל דרור
הרב פנדל דוד
תקציר:
התובע חבר משק ביקש שיעבירו את כספי הפנסיה שלו לחרה אחרת, לאחר שקיבל אישור הוא התחיל להעביר כספים באופן אישי לחברה החדשה לצורך ביטוח. באותו זמן הוא ביקש מרכז המשק להפסיק להעביר את הכסף לחברה הקודמת. בפועל המשק המשיך להעביר את הכסף לחברה הקודמת וכעת הוא תובע את ההפסדים שנגרמו לו. לטענתו נאמר לו על ידי הרכז שהוא לא ינזק ויחזירו לו את כספו. רכז המשק טען כי מעולם לא לקח אחריות וכי אין אפשרות לעבור עצמאית בלא חתימה על מסמך.
פסק הדין:
הנתבע פטור אך ביה"ד ממליץ לפצותו בסכום של כעשרת אלפים שקלים.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

 

 ב טבת תש"פ                                                                     

תיאור המקרה:

בשנת 2013 למניינם התובע התריע בפני רכז המשק על כך שהתוכניות הפנסיונית וכן שאר הביטוחים אינן בצורה מיטבית וניתן להגיע להישגים טובים יותר בחברה אחרת. התובע ביקש באופן אישי לעבור לחברה אחרת ואמר זאת לא' ולרכז המשק הם הפנו אותו לעובד בהנהלת החשבונות של היישוב שאמר שהוא לא יודע איך לעשות זאת להוציא חבר אחד מכלל האחרים לחברת ביטוח אחרת. למעשה התובע התחיל בתוכנית חדשה בתחילת 2014 והעביר כספים באופן פרטי תוך כדי זה שהוא מבקש מהמשק לעצור את העברת הכספים לחברה הקודמת. המשק רק ב5/19 הפסיק את העברת הכספים לחברת ביטוח הקודמת. התביעה שלי היא על סך 101000 ₪ שזה הסכום שהמשק העביר ללא צורך לחברה הקודמת.

טענות התובע 

 "התביעה למעשה זה ביטוחים ופנסיות שאני פתחתי בסוף 2013 תחילת 2014 מתוך אישור שקבלתי מרכז המשק. הכי חשוב לי זה היה עניין הבריאות להיות מבוטח בצורה טובה. העברתי קופות גמל וקרן השתלמות ורציתי להעביר את שאר הביטוחים לאחר כמה חודשים קבלתי מכתבים מחברות הביטוח שחסרים מסמכים. פניתי לרכז המשק הוא הפנה אותי למנהל החשבונות  הוא אמר שהוא מקבל כסף גלובלי ואין לו אפשרות להפריט כל עובד. כחבר בענייני פנסיה וביטוחים שאלתי למה לא עוצרים את הכספים אני לא רוצה לשלם כפול. רכז המשק אמר יודעים שיש בעיה יחזירו לך את הכסף. מזכיר המשק התחלף בשנת 2016 ואז פניתי אני וחבר נוסף ובקשנו להעביר את הקופות ממגדל וגם את הביטוחים. החבר הנוסף החתים אותו על הבקשה והצליח להעביר את הכספים לחברה חדשה אך לי הוא כבר לא הסכים."
התובע הדגיש שלאורך כל התקופה נאמר לו שהוא לא יינזק מהמהלך הזה של החלפת חברת הביטוח.

נתבע

"בשנת 2016 התחלנו בתהליך של פתיחת האפשרות לתושבים להחליט היכן הם מבוטחים. תהליך ארוך המצריך אישור של אספת חברים וגם חתימה לכל חבר על כך שאין לו תביעות כלפי המשק וזו בחירה שלו לעבור למסגרת אחרת. היישוב אחראי לביטוחים הללו ולכן אינו יכול לאשר לאדם פרטי לעבור ללא חתימה מפורשת על המסמך שהוזכר לעיל, אחרת היישוב חשוף לתביעות ואין זה דבר אחראי. אומנם טעיתי ואישרתי לתושב אחר לעבור אך הבנתי שאין זה אחראי ולכן סרבתי לתובע, עד שלא תתכנס אספת חברים, ואז נוכל להחתים אותו ולשחרר אותו למקום חדש. אני במפורש אמרתי להתובע שהכספים ממשיכים להיות מופקדים עבורו, וכן היו"ר אינו מוסמך לאשר לתובע פיצוי על הכספים שהפסיד, ולכן אין מקום לתביעה".

בירור הדין

הקדמה

בית הדין עבר על תכתובת המיילים ועל שאר החומרים שהוצגו בפניו, כמו כן זימן את מזכיר המשק הקודם לדיון נוסף. הוא טען שבשום שלב לא לקח אחריות על הכספים שהתובע הפקיד באופן עצמאי, לדבריו לכל מהלך כזה צריך אישור של הנהלת היישוב.

בירור הדין

למעשה, התרשמות בית הדין כי הגורמים המוסמכים לא התחייבו בצורה ברורה לתובע לפצות אותו בגין ההפקדות האישיות שלו. בייחוד שהסברא אומרת כי גוף ציבורי חייב לאבטח את עצמו מבחינה משפטית בטרם הוא מפסיק את הביטוח הרפואי לאחד מחבריו. כל עוד שהדבר לא נחתם בצורה ברורה אזי ההעברה לא הושלמה. התובע החליט על דעת עצמו להתקדם והחל להפקיד כספים בקופה עצמאית שלו ולכן האחריות לכך רובצת עליו. 

מנגד, יש גם לבקר את התנהלות של מזכירות היישוב שלא הייתה תקינה בנושא ההפרשות לחברת ביטוח. התברר שניתן היה להגיע להצעה טובה יותר עבור כלל התושבים והראיה שלבסוף הצעת התובע התקבלה, ורק אחרי הרבה מאמץ מצדו. כמו כן, ניתן היה לצפות ממזכירות היישוב להיענות בזריזות לבקשתו של התובע ביודעם שהוא במקביל משלם עבור קרן ביטוח חדשה וכל בקשתו היא לעצור את העברת הכספים לחברה הקודמת. בנוסף היו אמירות (לא מחייבות) שהעניין הולך להיות מוסדר בקרוב והם אשר גרמו לתובע לטעות ולהמשיך להפקיד כספים פרטים.   

פסק דין:

לאור זאת שהתובע לא הצליח להביא ראיה ברורה שניתנה לו רשות להפקיד כספים שלו במקביל, על מנת שהיישוב יחזיר לו, יש לפטור את הנתבעים מתשלום. 

אולם בית הדין רוצה לתת מקום לתועלת החשובה שהתובע פעל למען היישוב ובכך חסך ליישוב תשלום ליועץ שהיה צריך להקדיש זמן על מנת לשכנע את כלל החברים. לאחר התייעצות עם גורם מקצועי, בית הדין ממליץ על סכום של כעשרת אלפים שקלים שמגלמים את ההתייעלות הזו. ובסכום זה יש גם לקיחת אחריות מסוימת על הסחבת והאמירות של חלק מהגורמים אשר גרמו לתובע להניח שיקבל את כספו חזרה.

החלטה 

  1. הנתבע פטור מלשלם לתובע.
  2. בית הדין ממליץ לפצות את התובע בסכום של כעשרת אלפים שקלים.

'והאמת והשלום אהבו'

                                                                               __________

הרב דרור טויל                                                     הרב אריאל בר-אלי, אב"ד                                               הרב דוד פנדל