בס"ד


מס. סידורי:12963

החזר תשלום על ייעוץ משכנתא

שם בית דין:שדרות
דיינים:
הרב בר-אלי אריאל
הרב בן יאיר שלמה
תקציר:
התובעת מבקשת החזר תשלום מיועץ המשכנתאות בטענה כי השרות ניתן בחוסר מקצועיות והמידע היה שגוי.
פסק הדין:
ע"פ דין הנתבע זכאי למלוא התשלום שסוכם מראש על עבודתו.
אך כיוון שהנתבע העלה הצעה לפייס את התובע ב1000 ש"ח ביה"ד מחייב את הנבתע לבצע זאת.
פשרה
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך:

 

 כב טבת תשע"ט                                                          

עובדות מוסכמות

התובעת פנתה ליועץ משכנתאות ע"מ שישיג לה משכנתא לשם בניית דירה בשווי של מעל מיליון ₪ ובצירוף להון העצמי יתקבלו 2 מיליון ₪. הדרך שדוברה היא שהבנק יישום את הדירה העתידה להיבנות וייתן 60% מהסכום בתור משכנתא. הכסף שייוותר יושלם ע"י מכירת הדירה הנוכחית בשלב מאוחר עד כמה שניתן. בפגישה הראשונה שבין הצדדים שולם מלוא הסכום שהוא 5860 ₪. הנתבע השיג אישור עקרוני למשכנתא מבנק דיסקונט אך המליץ שלא לקבלה כיוון שקרקע שקנו בעבר משועבדת דרך בנק הפועלים והעברת השעבוד אורכת מספר שבועות בעוד שבבנק הפועלים האישור אמור להינתן כל יום. התובעת קיבלה את הצעת התובע והחליטה להמתין אלא שהאישור התאחר ולבסוף ההצעה שהתקבלה מבנק הפועלים הייתה נמוכה מידי ונדחתה על ידם. בעקבות כך הנתבע פנה לבנק לאומי וגם שוב לדיסקונט כדי לחדש את הצעת המשכנתא. לבסוף הוחלט לקחת מבנק לאומי והובא שמאי שהעריך את הדירה ב-2.2 מיליון ₪. התובעת לא הייתה מרוצה מכך ובטלה את ההתקשרות עם הנתבע.

טענות התובעת

אנחנו לא מבינים בענייני המשכנתא ופנינו ליועץ כדי שישיג לנו משכנתא בשווי של כ-1.5 מיליון ₪. סכום כזה יאפשר לנו לקנות דירה עם קבלן מפתח שהוא מייקר את הסכום וכך נוכל למכור את הדירה שלנו כמה שיותר מאוחר. כדי להשיג סכום כזה נדרש שהערכת השמאי את הדירה תהיה בסכום של 2.5 מיליון ₪. התשדורת מהיועץ הייתה שזה אפשרי אבל תמיד סייג שבסוף הכל כפוף להערכת שמאי, והוסיף שגם אם השמאי לא יעריך כך אז אפשר להתגבר על זה. על סמך הערכה זו סגרנו עם קבלן מפתח במטרה שהתהליך יהיה מהיר. האישור העקרוני מבנק הפועלים התעכב מלהגיע וכל יום דחו אותנו שמחר הוא יתקבל. לבסוף התברר שהסכום שנוכל לקבל מהבנק הוא נמוך וזה בכלל לא רלבנטי. בשל כך התובע פנה לבנק לאומי ואחרי שהסכמנו להצעת הבנק על האישור העקרוני קיבלנו שמאי שהעריך את הדירה ב2.2 מליון ₪ ולא כפי שציפינו. אחרי ההורדה של המגרש בשווי 300 אלף ₪ נשאר לנו סכום גבולי לבנייה שהוא כמליון ₪, ועיקר הבעיה היא שהנתבע אמר שזה יארך עוד זמן. כמ"כ הנתבע אמר שאת ההון העצמי אני יכולה להביא בסוף, אך התברר שהבנק לא משחרר את כל הכסף בפעם אחת ואחר שכבר התחייבנו ייקח לנו מספר חודשים עד שנוכל למכור את הבית שבבעלותנו.

אם היו משקפים לנו מראש שזו תהיה המציאות לא היינו מתחייבים וסוגרים עם קבלן דמי מפתח. מבחינתו לא הציגו לנו את המסלולים, הייעוץ לא היה מקצועי והנתבע עצמו הודה שטעה בהמתנה לבנק הפועלים, ובעצם לא קיבלנו את השירות המגיע לנו.

אני תובעת את מלוא הסכום ששילמתי ליועץ על הייעוץ שהוא 5860 ₪.

טענות הנתבע

כל לקוח שפונה אלינו אנו מנסים לבדוק דרך מספר בנקים במטרה להשיג לו הצעה טובה. ברגע שאחד הבנקים נתן אישור עקרוני מצד החוזה הלקוח מחויב לשלם 100% מהסכום. למרות שההסכם נגמר בקבלת אישור מאחד הבנקים אנחנו רוצים בטובת הלקוחות שלנו ומנסים ללחוץ בנקים נוספים עם ההצעה כדי להשיג הצעה יותר טובה. עצם השגת האישור הוא הצלחה כי הבנק דוחה רבים. ניסינו להשיג את האישור דווקא בבנק הפועלים בגלל שהקרקע שלה משועבדת דרכם ועבדנו קשה בשביל זה אבל הם כל הזמן איחרו את התשובה וגם באמצע היו החגים ולכן היה עיכוב. לאחר שהתברר שההצעה הסופית מבנק הפועלים נמוכה מידי ניסינו לקבל אישורים מבנקים אחרים ואכן קיבלנו. הכסף של המשכנתא משתחרר גם לפני שימכרו את הבית, ורק הצעתי שכדאי להם לאחר את המכירה. אנחנו לא שמאים והובהר שסכום הערכת הדירה היא לא מוחלטת. הצעת השמאי הייתה 2.2 מיליון והצלחנו להעלות את אחוז המשכנתא ל70% כך שאחרי ניכוי המגרש נותרו 1.24 מיליון ₪ ובצירוף להון העצמי שלהם זה מספיק לבנייה, ואפילו יותר ממה שסוכם. בכל אופן אחרי שקיבלה את הערכת השמאי אמרנו לה שאפשר לנסות וללכת לשמאי אחר, אך היא בחרה להפסיק את ההתקשרות.

פסק הדין

המקרה העומד לפנינו התובעת שילמה את מלוא הסכום לנתבע על שירותי הייעוץ.

התובעת רוצה לקבל בחזרה את התשלום בשלוש טענות מרכזיות:

א.      חוסר מקצועיות בחיזוי לסכום המשכנתא. ציפו ל1.5 מליון ומעלה וזה לא היה ריאלי והנתבע לא הזהיר על כך. לדברי התובעים – הנתבע הציג מצג       שווא של שמאות.

ב.      המידע שהועבר על ידי הנתבע היה שגוי, התברר שלא ניתן להתבסס על המשכנתא בשלבים הראשונים ללא מכירת הבית.

ג.       ההצעה מטעם בנק דיסקונט לא הוצגה בצורה רצינית אלא הנתבע החליט שממשיכים עם בנק הפועלים.

באופן כללי טענות אלו לא הוכחו ולכך אין בכוחן לחייב את הנתבע להחזיר את התשלום.

ובאופן מפורט:

א.   במסמך הראשוני מופיע סכום הבניה- 2 מליון שקלים ומכך יש להפחית 800000 ₪ הערכה של מכירת הבית הנוכחי. היות והנתבע הציע לעבור לבנק לאומי ולקבל משכנתא על סך של 1240000, הרי מבחינתו הושגה המשימה של גיוס המשכנתא.[1] כמו כן הנתבע הדגיש שכל ההערכה שלו כפופה להערכת שמאי.

ב.   טענה זו שהבנק לא מעביר את מלוא הסכום לא הוכחה דיה במובן שאפשר להתבסס עליה להוציא ממון. במיוחד שהנתבע עומד על כך שהבנק מחויב להעביר את הכספים גם בשלבים הראשונים ללא השלמה של הלקוחות מהון עצמי.

ג.  ההצעה מבנק דיסקונט בתאריך 18/7 הוצגה בפני בית הדין, ומסתבר שהנתבע ודאי העביר זאת לידיעת התובעים. בכל מקרה הנתבע חידש את ההצעה ולכך היו התובעים מודעים כפי שעולה מהתמליל בתאריך 4/10 "אני יכול ללכת עם דיסקונט אך אם מחליטים על כך זה יעכב אותנו...".  ואף שהנתבע המליץ להמשיך עם בנק הפועלים אין לראות בכך רשלנות אלא טעות שלאחר מעשה מתבררת. הוא נימק זאת בעדיפות של ריכוז התשלומים במקום אחד.

לאור כל זאת, היועץ אכן השלים את עבודתו ואין לו חובה להחזיר את שכרו, כפי שמופיע בשו"ע חו"מ סי' שלה סע' ב'  לגבי פועל שנשלח לעבודה והלך אך לא מצא עבודה, הדין שנחשב כעשה שליחותו ומקבל שכר שלם. נמצא שהנתבע זכאי למלוא התשלום שסוכם מראש על עבודתו.

פשרה

היות ובמסגרת הדיון עלתה ההצעה מצד הנתבעים לפייס את התובעים לפנים משורת הדין בסכום של אלף שקלים, בית הדין מאמץ זאת ומחייב את הנתבעים לשלם, וזאת על מנת למנוע את המשך הוויכוח[2] ובהתחשב בכך שהתובעים לא נהנו מהפירות של עבודת היועץ ואף נגרם להם עוגמת נפש.

במקביל, בית הדין רואה לעצמו את החובה להתריע בפני התובעים מפני דיבור שיש בו לשון הרע ופגיעה בשמם הטוב של הנתבעים. בהקשר זה יש לצטט את דברי החפץ חיים בפרק העשירי בספרו בעניין "לשון הרע לצורך", החפץ חיים מונה שבעה תנאים שחובה לעמוד בהם, ורק אז מותר לומר את הדברים. בין השאר בכלל השביעי, הוא אוסר לעשות זאת אם ייגרם נזק גדול יותר ממה שיאשר בית הדין. לכן על התובעים להימנע מכל אמירה בעייתית כלפי הנתבעים.

החלטה

א.      הנתבעים פטורים מהחזר שכרם.

ב.      הנתבעים ישלמו 1000 ₪ לתובעים בתוך שלושים יום.

'והאמת והשלום אהבו'

על החתום:

_____________                   _____________                               ___________

הרב שלמה בן- יאיר                  הרב אריאל בר-אלי, אב"ד                     הרב אוריאל פרץ[1] אומנם ההצעה של  ל70% מימון לא הוצגה בפני בית הדין אך כן הוצגה הצעה של 60% שהיא כבר קרובה למליון מאתיים והיות והנתבע מוחזק בית הדין יוצא מנקודת הנחה שאכן הייתה אפשרות להעלות זאת יותר.

[2] כתב תרומת הדשן סימן קסב, בענין יתומים התובעים אדם וברור לדיינים שלא יצליחו להביא לשלום והמריבות ימשיכו להתקיים אם יפסקו כדין. במקרה זה יכולים בית הדין לכפות פשרה כדי שלא ימשכו המריבות והקטטות. 

תגיות