בס"ד


מס. סידורי:1280

סחורה שלא שולם עליה ונשרפה

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב בוטרמן אברהם
תקציר:
חברת שיווק סכמה עם בעל מכולת על אספקת סחורה. בהסכמים כאלה נהוג שמקבל הסחורה רשאי לחזור בו ולהשיב את הסחורה והצדדים סכמו שהתשלום עבור כל הזמנה יעשה בעת ההזמנה הבאה.בעת ההזמנה השניה שלם בעל המכולת עבור ההזמנה הראשונה ובעת ההזמנה השלישית בקש לדחות את התשלום עבור ההזמנה השניה בשבוע, בתוך אותו שבוע נשרפה החנות. חברת השיווק תובעת את התשלום עבור כל הסחורה וטוענת שבעל המכולת ערב לסחורה בערבות אישית. בעל המכולת טוען שהסחורה היתה עדיין בבעלות חברת השיווק שכן היה רשאי להשיבה לחברה.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על בעל המכולת לשלם רק עבור הסחורה שנמכרה כבר והעריך את הסכום. הטעם הוא שהבעלים על הסחורה, כפי שהתנתה החברה, היתה החברה, והשרפה פרצה באונס ואין על בעל המכולת אחריות באונס והערבות שקבל בעל המכולת הינה אך ורק על חובות המכולת ולא על הסחורה וכאן המכולת עוד לא התחייבה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ב כסלו תשע"ז

תגיות

נושאים