בס"ד


מס. סידורי:1277

העברה בנקאית של כסף גנוב

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב שובקס ברוך
תקציר:
ראובן היה מנהל השקעות של שמעון, ראובן העביר סכום מחשבונו של שמעון לחשבון של לוי. שמעון תובע את הכסף מלוי כיוון שלטענתו הכסף נגנב ממנו וכי הדבר נעשה תחת לחציו של לוי בעוד לוי יודע שראובן גנב שכן הדבר התפרסם באתר אינטרנט. לוי טוען שקבל את הכסף בתום לב.
פסק הדין:
בית הדין פטר את לוי מהשבת הכסף כיוון שלא הוכח שהכסף נגנב וכן משום תקנת השוק ובנוסף הטעים בית הדין שהכסף שקבל לוי אינו אותו כסף שנגנב משמעון.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ו תמוז תשע"ו

תגיות

נושאים