בס"ד


מס. סידורי:1727

הבהרה - בנוגע לבניית מחיצה בין חצרות

שם בית דין:כוכב יעקב
דיינים:
הרב מכמן עודד
הרב אביב ניר
הרב אלקובי אריאל
תקציר:
לאחר כשמונה חודשים מפס"ד קמא, בו התחייב הנתבע כחלק מפסה"ד, לביצוע עבודת בניית גדר אבן בינו לבין שכנו, ביה"ד קצב את סיום בניית הגדר ל30 יום מעכשיו.
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ו תשרי תשע"ה

פסק דין - הבהרה


בהמשך לפסק הדין שניתן על ידינו בד' אדר ב' התשע"ד, ערכנו ביקור בבתי התובע והנתבע כדי לעקוב מקרוב אחר התקדמות הבניה וביצוע פסק הדין.

בנוסף לכך ישבנו שנית יחד עם שני הצדדים כדי לשמוע את דבריהם.

החלטה:

לאור ביקורינו ושמיעת שני הצדדים שנית הוחלט על ידינו כהמשך לפסק הדין הנ"ל:

אנו נותנים לנתבע ארכה של כ-30 יום מקבלת פסק דין זה על מנת לסיים את בניית הגדר בין ביתו לבין בית משפחת התובע. במידה ולא תסתיים בניית הגדר עד למועד הנ"ל בית הדין יעביר את השיק המושלש בידיו לידי התובע על מנת שיוכל לסיים את בניית הגדר בכוחות עצמו.

אנו מדגישים כי למרות שבפסק הדין הקודם לא נקבע מועד מדוייק לסיום הבניה, מטבע הדברים מדובר על זמן סביר שנצרך לביצוע לכך. משכך, לאחר למעלה משמונה חודשים, בהם ניתן זמן רב למר אתר להשלים את הבנייה, אנו מוכרחים לקבוע זמן ברור לסיום העניין ולביצוע פסק הדין. בנוסף בית הדין רואה בכניסת הדיירים ובהיזק הראיה שנוצר את שלב סוף הבניה.

 

תגיות

נושאים