בס"ד


מס. סידורי:946

החזר דמי תיווך

שם בית דין:נתיבות המשפט
דיינים:
הרב אהרון רון אל
הרב אבירם ערן
הרב אמיתי רפאל
תקציר:
התובע מצא דירה להשכרה בעזרת תיווכו של הנתבע. אחרי ששלם לנתבע את דמי התיווך ולפני שנכנס לדירה איים עליו בנה של המשכירה והעסקה בוטלה. הנתבע נתן לתובע צ'ק בסך דמי השכירות ובטלו. התובע תובע את כספו בחזרה ואילו הנתבע טוען שהסכים להחזיר את דמי התיווך מחמת לחץ וכי תוצאות הביטול מוטלות על התובע.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אף שמן הדין התובע חייב בדמי התיווך הנתבע חייב להשיב את כל הסכום כיוון שהסכים להשיבו ואף נתן צ'ק על הסכום.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ד אדר ב תשע"ו

תמצית פרוטוקול

בדין ודברים שבין: התובע

                   לבין: הנתבע

טענות התובע:

התובע שכר דירה דרך תיווכו של הנתבע, שילם דמי תיווך בסך 2000 ₪ חתם חוזה עם בעלת הדירה, העביר 11 צ'קים עבור שכירות לשנה, ועוד 2000 ₪ הועבר לידי הנתבע לחודש הראשון של השכירות, מס' ימים לפני שהעביר את חפציו, צבע את המושכר, ושמע איומים מהבן של המשכירה שאם יכנס לדירה יהרוג אותו, ולכן ביטל את החוזה בהסכמת המשכירה, שהחזירה לו את הצ'קים.

כשפנה לתובע החזיר לו את דמי התיווך ואת התשלום עבור החודש הראשון סה"כ 4000 ₪ בצ'ק ל15/3/16 ואמר לו שיפדה לו במזומן, לטענתו פנה אליו שוב ושוב עד תאריך הפרעון כדי לפדות את הצ'ק ויום לפני אמר לו שהוא לא מוכן ללא סיבה, והצ'ק חזר מסיבת ביטול. התובע תובע את כל הסכום בחזרה, הוא ידע שיש לה בן בעייתי וכשביטלנו אמר לנו המתווך "זה שיקול שלכם".

טענות הנתבע:

התובע פנה אלי לפני חודשיים ו"טירטר" אותי הרבה זמן, עשינו לו הנחה, באותו יום שהתקשר למשכירה הבן צעק ואיים עליו, מהלחץ אמרתי לו קח 4000 ₪, ואני אחפש לך דירה אחרת, אמרתי לו שנתקזז מהתיווך השני, אבל הוא רצה צ'ק, אמרתי לו אני אתן לך מזומן עד ה-15 לחודש, בטעות אמרתי לו תפקיד, אמרתי לו לא רוצה לתת לך תתבע אותי. "הוא ביטל יש לו בעיה". לגבי ה-2000 של השכירות, לקחתי ממנה 1000, ונתנה עוד 500 לתריסים, ולא רצתה להחזיר.

פסק דין

בדין ודברים שבין צד א': התובע

                 לבין צד ב': הנתבע

לאחר חתימה על שטר בוררות ושמיעת טענות ומענות הצדדים להלן החלטת ביה"ד:

א.      מעיקר הדין ביה"ד אינו רואה מקום לפטור את התובע מתשלום דמי תיווך, היות ופעולת המתווך הועילה וסיבת הביטול היתה צריכה להתברר עם בעלת הדירה לרבות ההפסדים שנגרמו לו.

ב.     אמנם היות והנתבע הסכים להחזיר את דמי התיווך במלואם (בסך 2000 ₪) ושילם על כך בצ'ק, ובמשך הימים עד מועד פרעון, אף הסכים להחליפו במזומן. לכן אין ביה"ד מקבל את טענתו של "תשלום בלחץ", או בטעות, בו בזמן שהחזיר את הכסף ידע על ביטול העסקה, ושילם מרצונו ולא הוטעה בדבר.

ג.     לא מיבעיא למ"ד שצ'ק נידון ככסף או שווה כסף הנסחר בשוק, אלא אף אם נדון את הגדרת צ'ק כ"הוראת תשלום", הרי שעצם הפעולה וההסכמה לתת צ'ק מחיבת את הנותן לעמוד בדבריו, מעבר לבעיה החוקית לבטל צ'ק שלא בהסכמה.

ד.     כך גם מחויב הנתבע להחזיר את ה- 2000 ₪ שניתנו לו עבור תשלום חודש ראשון למשכירה, והיות והעסקה בוטלה מרצון הצדדים, לא היה לו להשתמש בהם. וגם אינו יכול להחזיקם עבור טענות אלו או אחרות שיש לו כלפי המשכירה, וכל דין ודברים צריך להיות עמה.

ה.     לכן על הנתבע לשלם לתובע סך 4000 ₪ תוך 30 יום כנגד הצ'ק שבוטל.

ו.      מצ"ב פרוטוקול.

 

באנו על החתום

(-) הרב רון אל אהרון, אב"ד            (-) הרב ערן אבירם, דיין             (-) הרב רפאל אמיתי, דיין

תגיות

אונס בחוזה - הסכמה/חתימה תחת לחץ פרק הזמן לביצוע הפסק - שלושים יום בעסקה שלא יצאה לפועל - כשבוטלה לאחר הסכמת הצצדים וחתימתם על חוזה דרך עשייתו - נתינת צ'ק תיווך - עיכוב דמי שכירות שניתנו למתווך לאחר שבוטלה העסקה עקב חובות המשכיר פקודת השטרות - ביטול צ'ק שלא בהסכמה