בס"ד


מס. סידורי:940

חיוב תשלום בקבלת הנאה ללא מקח, או במקח שהתבטל הקציצה

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב בוטרמן אברהם
הרב יפה אליה
תקציר:
ראובן נשלח על ידי אביו לחפש דירה להשכרה לחמישה ימים. בתחילה מצא דירה קטנה ולאחר מכן מצא דירה גדולה יותר במחיר נמוך יותר אותה שכרו. המשכיר הוריד את המחיר עקב שימוש חלקי במושכר. במועד התשלום התברר שהמשכיר ציין את המחיר בדולרים והשוכר הבין שמדובר בשקלים. הצדדים פנו לבית הדין להכריע בשאלת התשלום.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על השוכר לשלם כפי שנהנה ולא לפי המחיר בשוק.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ו תמוז תשע"ו

תגיות

נושאים