בס"ד


מס. סידורי:890

זגג שלא סיפק חלונות למבנה

שם בית דין:גוש עציון
דיינים:
הרב לוי שלמה
הרב ביק עזרא
הרב פרנצוס יעקב
תקציר:
הנתבע בעל חברה לזגגות לא סיפק חלונות לתובע לצורך בניית ביתו, הוא תובע תשלומים ששולמו וכן פיצויים עבור עיכוב בבניית ביתו. הנתבע מודה שהכסף שולם, אך טוען שכעת לעסק אין כסף בכלל.
פסק הדין:
על החברה ב' לשלם לתובע סך 36,744 ש"ח.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה תשרי תשע"ב

בית הדין האזורי לממונות

ליד

המועצה הדתית גוש עציון

 

ב"ה, כה' תשרי ה'תשע"ב            23/10/2011

  פסק דין בתיק משפחת ע' – חברת ב'

התובעים: 

משפחת ע'

הנתבע:

חברת ב' על ידי נציגה מר פ'

התביעה:

התובעים הזמינו חלון אצל הנתבע עבור הבית שהם בונים בישוב בדרום הארץ, הם אף שילמו מקדמה. לאחר דחיות רבות התברר שהנתבע אינו מסוגל לספק את החלון והם הזמינו את החלון בחברה אחרת. התביעה היא להשיב להם את דמי המקדמה בסך 21,644₪ וכן את הנזקים שנגרמו להם בשל האיחור בסיום הבית שכ"ד לחודשיים בסך 10,600 ₪ והפסד זמן עבודה בסך 4,500.

תשובת הנתבע:

הנתבע מודה באופן כללי בעובדות, לדבריו החברה שבבעלותו נפגעה על ידי גורם פלילי וכתוצאה מזה הייצור הופסק והחברה נותרה ללא תזרים מזומנים כלל. למעשה כרגע החברה אינה מסוגלת לפרוע את חובה. לגבי הנזקים העקיפים לדעת הנתבע בדרך כלל בניה אינה מסתיימת בזמן ועל כן לדעתו יש להתפשר בענין זה.

 

בירור הדין:

בתחילת הישיבה בה"ד ביקש להבהיר האם התביעה היא אישית או נגד החברה. למעשה הוברר שהתביעה הבסיסית היא נגד החברה והתשלום של התובעים נעשה לטובת החברה. עם זאת בית הדין ביקש מהנתבע לחתום על כך שהוא מקבל את בית הדין גם באופן אישי. הנתבע הסכים והתנה זאת בכך שהדיון בשאלה האם יש לו אחריות אישית ייערך באופן נפרד ועם כתבי תביעה והגנה מסודרים ונפרדים.

במהלך הדיון הוברר כאמור לעיל שאין מחלוקת לגבי תשלום המקדמה שנעשה ולגבי חובת החברה להחזירו. התובעים טענו נגד הנתבע גם על כך שלא הודיע להם כאשר הוברר לו שלא יוכל לעמוד בהזמנה דבר שהיה מונע מהם טרחא הפסדים ועומת נפש רבה.

הנתבע השיב שהיתה אפשרות שההזמנה תסופק על ידי חברה אחרת ולכן לא הודיע להם, כמו כן בחלק מהתקופה היה בחו"ל בניסיון לגייס משקיעים ולכן לא יכל לענות להם.

לדברי הנתבע אין היום לחברה אפשרות לשלם כלום, אם הוא יצליח לשקם את החברה או לחילופין אם הציוד יימכר ויישאר לחברה כסף יתכן שתהיה אפשרות לשלם.

בהסכמת הצדדים הוחלט שבית הדין יוציא פסק דין המחייב את החברה -  כדי שבעתיד אם תהיה אפשרות התובעים יקבלו את כספם.

כמו כן התובעים יחליטו האם ברצונם לבקש מבית הדין לחייב את הנתבע באופן אישי. במקרה כזה יוגש לבית הדין כתב תביעה המנמק את הסיבות להטלת אחריות אישית על הנתבע.

מאחר שנגרמה לתובעים עוגמת נפש גדולה בה"ד מקבל את התביעה במלואה

                                                  פסק דין

א.         חברת ב' חייבת למשפחת ע'  סך 36,744 ₪

ב.         התובעים רשאים להגיש לבית הדין תביעה אישית נגד מר פ' מנהל החברה

הרב עזרא א. ביק              הרב שלמה לוי                הרב יעקב פרנצוס