בס"ד


מס. סידורי:805

מכר דירה והתברר שאין בה בידוד

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב מרקובסקי לוי יצחק
תקציר:
קונה דירה מצא שבאחד הקירות לא הותקן בידוד, הקונה תובע שהמוכר יתקן את הליקוי. המוכר טוען שהקונה ידע שהדירה נבנתה בצורה מאולתרת ולא חוקית ולכן היה עליו לברר את איכות הדירה. בנוסף טוען המוכר כי יש סעיף בחוזה המכירה שהלוקח בדק את הדירה. המוכר מוכן לבטל את המכר.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אין לחייב את המוכר לתקן את הבידוד, כיוון שספק אם בדירה מאולתרת נחשב חוסר בידוד למום, והמליץ למוכר לפצות את הקונה כיוון שידע מהמום ולא גילה לקונה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ל' אב תשע"ו

תגיות

נושאים
מכר - מצרנות - קנין > מכר >