בס"ד


מס. סידורי:799

תשלומי ארנונה בדירה מפוצלת

שם בית דין:נתיבות חיים
דיינים:
הרב שפירא אשר
תקציר:
ראובן שכר דירה יחד עם שמעון. הדירה רשומה על שם ראובן ועל כן הוא החייב הבלעדי בדמי הארנונה. בחוזה השכירות של שמעון שמעון התחייב בדמי חצי הארנונה. ראובן קיזז סכום זה מדמי השכירות. המשכיר תובע מראובן את דמי השכירות שהחסיר וטוען כי על ראובן להתחשבן עם שמעון. בנוסף תובע להוציא את ראובן מהדירה כיוון שלא עמד בתשלום דמי השכירות. ראובן טוען כי אין לו דבר עם שמעון וכי תשלום זה הוא באחריות המשכיר.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי הנתבע רשאי לנכות את דמי חצי הארנונה מדמי השכירות וכי התובע אינו רשאי לפנותו מהמושכר.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' חשון תשע"ז

תגיות

נושאים