בס"ד


מס. סידורי:62

אי תשלום לועד בית כעילה למניעת שימוש

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
תביעת דיירת שיתנו לה מפתח למעלית כשיש לה חוב לועד הבית ולא השתתפה בתיקון המעלית והתקנת המנעול.
פסק הדין:
בית הדין חייב את הדיירת לשלם את חובותיה וכן דמי ריבית שחויב הוועד עקב אי התשלום וכי חובת ועד הבית לספק למי שלא משלם רק שירותים שפועלים ממילא.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' אלול תשס"ו

תשס"ו/14

בפני הדיינים:

הרב דב ליאור אב"ד

הרב אהרון אליהו

הרב ישראל הירשנזון

 

התובעת: הגברת א', דיירת.

הנתבע: מר ב', נציג ועד הבית.

אודות: זכות שימוש במעלית.

טענות הצדדים:

התובעת: אצלנו בבניין גובים דמי ועד בית לפי מטר"ז, לדעתי זה לא תואם את המציאות היות ואין לנו הסקה מרכזית, צריך לשלם לפי דיירים.

הם תקנו את המעלית ולא נתנו לי מפתח, שאלתי בתרבות הדיור ואמרו שהוא צריך ליתן לי, יש לי בעיות רפואיות וכן היו לי אורחים ומנעו ממני אפשרות לעלות במעלית כי אין לי מפתח. שילמתי חלק מהחוב שלי לפי בקשת הרב ר' ובכל זאת לא נתנו לי. יש לי יתרת חוב של 500 ש"ח ואני מבקשת שיקזזו את זה משום שלא נתנו לי מפתח. אני מבקשת שיעביר את המסמכים וכן את ניהול הועד לידי גברת פלונית, איני רוצה שהוא יטפל יותר בועד הבית. 60% מהסכום שמשלמים הולך להפעלת המעלית.

הנתבע: החוק קובע שישנם שני אופנים של חישוב דמי ועד בית לפי מטר"ז או לפי דיירים, בהתחלה החליטו לפי מטרז' ולאחרונה שינו לפי דיירים, וזה היה לטובתה וגם אז היא לא שלמה, רק קצת לסירוגין.

המעלית התקלקלה והתיקון עלה 4,000 ש"ח, היא לא השתתפה, נעלנו את מעלית בגלל ריבוי השימוש של אנשים מבחוץ והיא לא השתתפה בעלות הנעילה ובקניית המפתחות, התיקון עלה 1,500 ש"ח כתבנו לה עוד בחודש ניסן והיא לא ענתה.

כיום חובה 1583 ש"ח עבור שנים קודמות + 550 ש"ח תיקונים וזה לפי תעריף זול שהלכנו לקראתה.

ג', נציג האגודה לתרבות הדיור: לפי החוק הועד צריך לתת שירות לכל הדיירים למרות שלא שולם, אין אחד תלוי בשני.

ע"כ עיקרי הטענות. הצדדים עוד הרחיבו וטענו, אולם אלה הן עיקרי הטענות בבירור.

בירור הדין

לאחר שמיעת טענות הצדדים ולאחר העיון בנושא בית הדין בא לכלל מסקנה זו.

תשלום ועד הבית

כל הבעיה התעוררה כתוצאה מאי תשלום דמי ועד בית מצד התובעת (כנראה בגלל קשיי מימון) ולכן ודאי שעליה להשלים את מה שלא שילמה עד כה.

אי מסירת המפתח

ובנוגע למפתח, אפילו אם החוק קובע שאין למנוע שירות מאחד הדיירים שלא שילם, נראה לבית הדין שזה שייך לשירות שפועל בין כה וכה, כגון אם המעלית עולה אין למנוע מאותו דייר גם לעלות עם אחרים. אבל לקנות מפתח שזו הוצאה מיוחדת שהדיירים משלמים עבורה, מי שלא שילם אינו יכול לדרוש תנו כסף ושלמו עבורי מפתח. ולכן לא שייך לעשות קיזוז בגלל אי מסירת מפתח. אמנם אותם חודשים שהדיירת לא השתמשה במעלית יש להוריד את דמי ועד הבית בששים אחוזים מהתשלום החודשי.

תשלום ריבית הבנק

אולם היות ובאותו זמן היה גירעון לועד הבית משום שלא שילמה, יש לחשב את ההפסד באופן יחסי מה שהיא לא שילמה כמה זה עלה בבנק ולחייב את הדיירת. על הצדדים לשבת ולחשב בדיוק את הסכומים ואם תיווצר בעיה יש לצרף את ג' מהאגודה לתרבות הדיור שיסייע לצדדים לערוך חשבון מדויק.

אין בית הדין מקבל את טענת התובעת שב' יעזוב את הניהול, זה דבר שתלוי בדיירים בלבד ויש לתובעת זכות להשפיע עליהם שיבחרו במישהו אחר, אבל בית הדין אינו יכול לפסול אדם מלבצע ניהול ועד בית באופן שרירותי.

בית הדין פונה לועד לאפשר פריסת החוב כפי היכולת של הדיירת.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

     הרב דוב ליאור                     הרב אהרון אליהו               הרב ישראל הירשנזון 

תגיות

סנקציות על אי תשלום - מניעת שימוש במעלית גלגול ריבית שמלווה נאלץ לשלם על הלווה - בועד בית גרם להוצאות לחבירו - גרם לנושה חיוב ריבית בבנק גרם להוצאות - גרם לנושה חיוב ריבית בבנק