בס"ד


מס. סידורי:603

פיצוי על תיקון נזקי שוכר לקרוואן של היישוב

שם בית דין:מצפה יריחו
דיינים:
הרב קרויזר יהודה
הרב פז ברוך
תקציר:
משפחת ב' שכרה קרוואן מהיישוב והתקינה על גביו דוד שמש. הדוד גרם נזק לתקרת הקרוואן. עובדים של היישוב תקנו את הנזק והיישוב תובע מהמשפחה את דמי התיקון ובנוסף תשלום עבור שעות העבודה של העובדים. ב' טוען כי ניתן היה לתקן באופן אחר זול יותר וכי מחירי החומרים מופקעים ומביא עד שראה תיקון בגג ועל סמך זה טוען שהגג היה פגום כבר.
פסק הדין:
בית הדין חייב את הנתבע בדמי התיקון ופטרו מדמי שכר העובדים כיוון שהנזק הוא לרשות מקומית שהתושבים משלמים לה מיסים וכן מחמת עיכוב בתביעה המעיד על מחילה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"א טבת תשע"ו

הערה: על פסק זה הוגש ערעור לערעור לחץ כאן.

בירור בין הישוב באמצעות המזכיר א' לבין משפחת ב'

הנידון: משפחת ב' הרכיבו דוד שמש על הקרוואן ששכרו מן היישוב דבר שגרם נזק לגג והם התחייבו מול היישוב לתקן הנזק. לא מזמן משפחת ב' עברה מן הקראוון והישוב תיקן הגג על ידי הנחת פאנלים במקום האיזכורית שהיתה הגג המקורי של הקראוון. היישוב טען שהיה נזק לקורה האמצעית של הקראוון ולכן החליטו להתקין פאנלים במקום האיזכורית המקורית, ושלחו למשפחת ב' דרישת תשלום ע"ס 8,878 ש"ח בשביל הוצאות של תיקון הגג בלי זמן העבודה של שני עובדי היישוב ש' ופ'. עכשיו הישוב דורש תוספת של 2,330 ש"ח זמן עבודה של שני העובדים למשך 6 ימי עבודה של כל אחד ואחד.

ב' טען כמה טענות נגד תשלום זה:

א. אולי היה אפשר לתקן ע"י תלאי או התקנת איזכורית שרק עולה 6000 ש"ח ע"פ סקאלי בונה קראוונים מפורסם בשומרון.

ב. המחירים של החומרים היו מוגזמים.

ג. חבר שלו ראה הגג וראה שהיה לקורה האמצעית תיקון משמעות הדבר שהוא היה פגום כבר.

פסק:

א. היישוב טען שתיקון על ידי תלאי אינו מחזיק מעמד והחלפת האיזכורית עולה יותר מהפאנלים בגלל שצריכים להביא חתיכת איזכורית בגודל הגג כולו שכך בנו את הקראוונים האלו. דבר כזה עם הובלה הוא יותר יקר מהפאנלים. בנוסף לכך התשתית שניזוקה לא מאפשרת להרכיב עליה איזכורית. נאמר שסקאלי בונה קראוונים מראש עם תשתית מותאמת לחתיכות איזכורית קטנות, ולכן הוא יכול לעשות תלאי וגם אז זה לא מחזיק. אבל הקראוונים של הישוב אין להם תשתית שאפשר לחבר לה חתיכות אזכורית קטנות ולכן א"א לחבר תלאי. הוסכם בדיון שאם אכן התשתית ניזוקה הטענה שהיה אפשר לתקן ע"י איזכורית אינה רלוונטית. ונראה לקבל גרסת הישוב שאכן התשתית ניזוקה משתי סיבות:

א. ש' ופ' העידו כך והם עדים שאינם נוגעים בדבר בצורה ישירה.

ב. העד העיד שהיה תיקון בקורה ומתברר שזה תיקון שש' ופ' עצמם ביצעו לתקנה כמה שאפשר. ולכן זו עדות שמחזקת גרסת היישוב.

סיכום פרק זה

מתקבלת טענת היישוב שהתשתית של הקראוון ניזוקה ולכן לא היה אפשר לעשות תיקון ע"י איזכורית והיה לצורך לעשות תיקון ע"י פאנלים.


ב. ע"י בדיקה שערכתי מול קבלן מאד מנוסה בנידון מתברר שהמחירים הם ריאלים. הוא עצמו שלף מחשבון ועשה חישוב של מחיר הפאנלים והגיע לאותו סכום בדיוק (62 ש"ח למ"ר פלוס 17% מע"מ פלוס 1000 ש"ח הובלה לכל הפחות וכו').

סיכום פרק זה

מתקבלת גרסת הישוב שהמחיר של החומרים ריאלי.


ג. נאמר למעלה שהיה עד שהעיד שהיה תיקון של הקורה האמצעית של הקראוון, וזה מעיד על שבר קדום לקורה. מתברר, כאמור, שש' ופ' עצמם ביצעו תיקון זה כדי לחזק הקורה, כמה שאפשר ולכן עדות זו מחזקת גרסת היישוב.

לפי הנ"ל דרישת התשלום של הישוב סבירה וריאלית.

בקשר לבקשת תשלום על זמן העבודה של העובדים לא נחייב על כך משתי סיבות:

א. לא ברור באילו תנאים רשות יכולה לחייב אזרח משלם מיסים על שירותים שניתנו לתקן נזק שעשה.

ב. בזה שהישוב לא ביקש תשלום זה בהתחלה מראה שהיתה מחילה.

אע"פ שיש לעיין היטב בשתי נקודות אלו לא נחייב תשלום על זמן העבודה של העובדים.

 

החלטה על משפחת ב' לשלם הסכום הנ"ל 8,878 ש"ח להישוב אחרי התיעצות עם המרא דאתרא הוחלט שהתשלום יהיה ב5 תשלומים שווים, הראשון 30 יום מתאריך פסק זה.

ניתן: יא טבת תשעו

על החתום:

הרב יהודה קרויזר, רב היישוב מצפה יריחו

הרב ברוך פז


הערה: על פסק זה הוגש ערעור לערעור לחץ כאן.

תגיות