בס"ד


מס. סידורי:575

המשך מחלוקת על שכר קבלן בשיפוץ בית כנסת

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
פסק המשך. א', קבלן, תובע מוועד בית הכנסת שהחל בשיפוצו שכר עבודה שאושר על ידי המפקח, וכן ריבית כיוון שהעסקה כפופה להסכם ממשלתי. ב', נציג בית הכנסת, טוען שהעבודה התייקרה עקב חוסר מקצועיות וכי לא הוגשו מסמכים כנדרש וכי שכר המנהל כלול ברווח של א'. ב' מגיש תביעה עקב הפסקת העבודה. המפקח העיד בנידון.
פסק הדין:
בית הדין תיקן את פסקו הראשון והכריע כי שכר מנהל העבודה אינו כלול ברווח הקבלן, בנוסף הכריע כי התשלומים שניתנו לקבלן, אף שלא היו מחוייבים על פי דין ישארו בידיו וכי הקבלן אינו אשם בהפסקת העבודה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' אייר תשע"א

הערה: פסק זה ניתן בהמשך לפסק אחר שניתן בנידון לפסק הקודם לחץ כאן.

תש"ע/14

פסק דין סופי בבירור

שבין התובע: א' (הקבלן).

לבין הנתבעים: ועד בית הכנסת ב'

ותביעת הנגד של ועד בית הכנסת.

לאחר העיון בטענות מכל הצדדים בית הדין בא לכלל מסקנה זו.

א.    בפסק הביניים נפלה טעות, צריך להיות כתוב ששכר מנהל העבודה בסע' א' אינו צריך להיות כלול ברווח קבלן, כי מנהל העבודה במציאות גם עבד.

ב.     לפי ההסכם הכתוב היה על הקבלן להגיש את כל המסמכים למזמין וזה לא נעשה, אולם היות והמזמין בכל זאת שילם, לפי מה שדווח ע"י המפקח מר ש' למרות שלא היו כל המסמכים כתובים. ולכן על העבר אין להשיב ומה ששולם שולם, וזה נחשב כמחילה מצד הנהלת בית הכנסת וכן גם מצד פשרה ממבט בית הדין.

ג.       כמו כן מה שבית הכנסת תובע עוד נזקים עבור עלויות נוספות והפסקת הבניה, הקבלן לא המשיך משום שלא שילמו לו לפי דבריו ולא שהוא בזדון גרם להפסקת העבודה ולכן אין בית הדין רואה עילה מוצדקת לחייבו בהוצאות הנלוות, היות והקבלן כן עבד ונתגלו כל מיני דברים שלא צפו מראש כי הבנין הוא ישן ולכן מה ששולם אין להשיב על העבר.

לסיכום: תביעת בית הכנסת - התביעה הנגדית - לא מתקבלת ויש לקיים את הפסק שניתן בתור פסק ביניים בהתחשבות כל השיקולים שבחן אותם בית הדין.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                     הרב אהרן אליהו                       הרב ישראל הירשנזון

הערה: פסק זה ניתן בהמשך לפסק אחר שניתן בנידון לפסק הקודם לחץ כאן.

תגיות

נושאים