בס"ד


מס. סידורי:442

תיקון תקלה שנגרמה על ידי בעלי מלאכה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ח חשון תשע"ג

תשע"ג/2

התובע: מש' א'

הנתבעים: ב' ג' 

החלטת בינים

לאחר שביה"ד שמע את טענות הצדדים ולאחר שהנתבעים מרצונם הטוב (מבלי שביה"ד נכנס לשאלה על מי מוטלת אחריות התיקון), הסכימו לתקן את התקלה בבית מש' א'.

היינו מר ב' יפרק וירכיב את ארונות המטבח העליונים בבית מש' א'. ומר ג' יטפל בבעיה החשמלית. וזאת ללא תמורה כלשהיא ממשפחת א'.

אומנם אם ח"ו יגרם נזק למש' א' מחמת פרוק הארונות והרכבתם ויתגלה שהפועלים של מר ב' הסתירו את נקודת חשמל מאחורי הארון, ישא מר ב' בעלות הנזק שנגרם מחמת פירוק הארונות והרכבתם.

אם לא תמצא נקודת חשמל מאחורי ארונות המטבח, על הנתבעים יהיה לחזור לביה"ד, וביה"ד יפסוק על מי מוטל לשלם על הנזק.

לסיכום:

על הנתבעים תוך 14 יום לתקן את הנזק תוך כדי תאום עם מש' א' והחשמלאי שעבד במקום.

             על החתום

    הרב ישראל הירשנזון -דיין

תגיות

נושאים