בס"ד


מס. סידורי:440

פשרה בעניין פיצוי פיטורין לעובד ביקב

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב הירשנזון ישראל
הרב אילוז שלום
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ד כסלו תשס"ח

תשס"ח/2

התובע: מר ג'.

הנתבעים: י' ובנו בעלי יקב.

בנושא: תביעת פיצויים של העובד ג'. 

לאחר שמיעת הטענות והטענות מנגד הציע בית הדין פשרה והיא נתקבלה ע"י שני הצדדים.

 סיכומי הפשרה:

א.      הנהלת היקב תשלם פיצוי פיטורים עבור שלוש שנים + חודש שג' עבד עד שעת הפיטורין שלו מהיקב בשנת 2003.

ב.      לג' אין יותר תביעות להנהלת היקב בכל מה שקשור לעבודתו, כן גם על ארבע השנים הנוספות שעבד ופרש מעצמו.

על הנהלת היקב לבצע את התשלום תוך שלושים יום מעת הגעת פסק הפשרה לידם.

בית הדין רואה שהפשרה התקבלה ברצון על הצדדים ומברך אותם על כך.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                          הרב ישראל הירשנזון                       הרב שלום אילוז

תגיות