בס"ד


מס. סידורי:439

נזקי שריפה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב אילוז שלום
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ז תמוז תשע"ב

תשע"ב/5

התובעים: א' (הוצג לביה"ד יפוי כח מטעם בנם).

הנתבעים: מוסד ב'.

המקרה:

תביעה, ותביעה נגדית בעקבות שריפה שקרתה במוסד ע"י בנם של התובעים.

ברור הדין

לבית הדין הוגשה תביעה ע"י משפ' א' וכן תביעה נגדית של המוסד.

הצדדים הגישו כתב תביעה וכן כתב הגנה וכתב תביעה נגדית.

לאחר שביה"ד שמע את טענות הצדדים הוצעה ע"י בית דין פשרה שכל צד יוותר על כל תביעותיו כלפי הצד השני, וזאת מבלי לקיים דיון על הוכחות.

היות והצדדים הסכימו לקבל את הצעת הפשרה של בית הדין (נשלחו מכתבים מב' הצדדים),  בית הדין נותן לפשרה הנ"ל תוקף של פסק דין.

לסיכום: הצדדים מוחלים אחד לשני על כל הנזקים שנגרמו מחמת השריפה.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב ישראל הירשנזון                הרב אהרן אליהו                הרב שלום אילוז

תגיות

נושאים