בס"ד


מס. סידורי:438

הסרת עיקול ותשלום ארנונה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ט תמוז תש"ס

תיק תשנ"ט/6

תובע: א'

נתבע: ב'

בדיון שהתקיים ביום כ"ח תמוז תש"ס לאחר שהנתבע מר ב', הצהיר בפני ביה"ד שהדבר נמצא בטיפול מתקדם באמצעות עו"ד להסרת העיקול של הבנק מהדירה, מר ב' ישלם ארנונה עד סוף שנת 2000 למנינם, ומר א' כל חודש יחזיר דמי הארנונה למר ב'.

ב' מתבקש להביא לביה"ד את החוזה שנמצא בידי העו"ד.

ביה"ד יבדוק בתחילת אלול אם התבצע הדבר.

בכבוד רב,

בית הדין

תגיות

נושאים