בס"ד


מס. סידורי:437

החלטת ביניים על ידי מזכירות בית הדין

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"ג חשון תשס"ט

תשס"ט/2

תיק: ע'- מזכירות א'.

החלטת ביניים: 

א. על התובע להפקיד במזכירות בית הדין קרית-ארבע צ'ק לפקודת מזכירות א' בסכום שאותו הוא תובע (לערך- 8,000 ₪.) ללא תאריך.

ב. יישוב א' יזכה מיד אחרי הפקדת הצ'ק הנ"ל את מר ע' בסכום הנ"ל.

ג. מזכירות א' מתבקשת לא לפעול בהמשך דיווח כלפי משרד התמ"ת בנוגע למשך אחזקתם של ילדי התובע במעון.

בכבוד רב,

מזכירות בית הדין,

קרית ארבע-חברון.

תגיות

נושאים