בס"ד


מס. סידורי:436

גניבת מידע והוצאת דיבה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
פסק הדין:
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ח חשון תשס"ט

תשס"ט/4

בתיק המתדיינים נציגי עמותה המיוצגת ע"י א' לבין משפחת מ' שהגב' עבדה במשרד של העמותה. 

פסק בוררות:

לאחר שמיעת שני הצדדים ושמיעת עדים, בדיון הראשון עוד בחודש סיוון ותמוז תשס"ח התביעה התמקדה בתביעת ממונות בעיקר בגרימת נזק ואבדן הכנסה.

בדיון האחרון התובעים השמיטו את הנושא הממוני והתמקדו בעיכוב מאגר מידע והתנהגות לא נאותה מצד הנתבעת גב' מ'.

לאחר עיון בנושא בית הדין סבור שהייתה באמת מתיחות בין הנהלת העמותה ועובדיה לבין הנתבעת כפי שזה בא לידי ביטוי בטענות שנשמעו בבית הדין ובעיקר באותו לילה שהגב' מ' רצתה לקחת את המאגר שלה מהמחשב והוא היה נעול והיה וויכוח סוער וכן לאחר מכן היו חילופי דברים קשים.

לאחר כל הטענות בית הדין הכריע במתן פשרה לשני הצדדים:

א. אין למשפחת מ' כל תביעות נוספות על אי תפקוד תקין של העמותה ואין לפרסם דברים על העמותה.

ב. אין לנתבעת להשתמש במאגרי מידע שהגיעו אליה מהעמותה.

משפחת מ' החזירה לעיני בית הדין את מה שלקחה ולא היה שלה.

בית הדין פונה לנתבעים שאם יש להם תביעה ממונית מהעמותה יש להגיש תביעה לדין תורה ולא ללכת לערכאות הן מצד עצם האיסור לפנות אליהם והן מצד שהם חתמו על שטר בוררות בבית הדין וזה כולל גם את הבירור בנושא הזה.

בית הדין התרשם שהצדדים מוכנים לוותר על מה שהיה ביניהם ולפתוח דף חדש שכל אחד יתעסק בתחומו ולא לדבר שום דבר רע אחד על השני. 

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו ובייחוד בתקופה קשה זו לעם ישראל.

בכבוד רב,

הרב דב ליאור                           הרב אהרון אליהו                     הרב ישראל הירשנזון

תגיות