בס"ד


מס. סידורי:420

קונה דירה שמצאה מומים בדירה – פסק המשך

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
בהמשך לפסיקה של בית הדין כי על הנתבע לתקן את הדוד התובעת טוענת כי הנתבע לא תקן את הדוד ועוד טוענת כי הדוד אינו מחובר לחשמל. הנתבע טוען כי הדוד שנמכר עם הדירה מחובר וכי תקן את הדוד ויתכן שהחלודה חזרה בגלל החומר של הדוד. הנתבע דורש שהתובעת תפסיק להוציא עליו שם רע.
פסק הדין:
בית הדין פטר את הנתבע כיוון שלטענתו תקן את הדוד ופסק כי על התובעת לחדול מהוצאת שם רע על הנתבע.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ב' שבט תשס"ד

הערה: פסק זה ניתן בהמשך לפסק אחר שניתן בנידון. לפסק הראשון לחץ כאן.

 

?תשס"ג/8

שבין התובעת: הגב' א'.

לבין הנתבע: מר ב'.

אודות: תיקון בדירה שהקונה דורשת שיעשו.

 

הבירור הזה הוא בנוסף לפסק הבוררות שניתן לצדדים לפני מספר חודשים ובו נפסק שעל מר ב' לטפל בתיקון דוד החימום, ולטענת הגב' א' הענין לא בוצע, וכן טענה חדשה שהדוד אינו מחובר לחשמל כלל.

לטענת ב', לאחר הישיבה האחרונה בינינו ב י' שבט ביקרתי בדירה והתברר שאכן קיימים שני דודי חימום, דוד שמש שהחשמל אינו מחובר אליו ודוד חשמלי במקור שנמצא במרפסת והוא הדוד העיקרי שנמכר עם הדירה, הדוד שמש הנו תוספת שנעשתה לאחר מכן.

דוד השמש פועל ובחורף פחות כפי שזה מקובל אצל כולם, אני טיפלתי לאחר פסק הבוררות הקודם בדוד שמש וביצעתי בו שיפוץ, אולם יתכן שכעבור זמן מה חזרו אליו כתמי חלודה היות והוא עשוי מפח מגולוון, כמו כן אני דורש מגב' א' שתפסיק להוציא עלי שם רע.

בירור הדין

עומדת בפנינו תביעת הגב' א', א' אומרת שב' לא יישם את פסק הבוררות בתיקון הדוד, היות ומר ב' הכחיש טענה זו וטען שהוא כן תיקן קיימת כאן הכחשה ואין לחייב את הנתבע בתיקון נוסף, מה גם שהוא טען במכתבו לבית הדין מיום י"ב שבט שקיים דוד אחר במרפסת שהוא עיקר הדוד החשמלי ולכן אין מקום לחייב את הנתבע בטיפולים נוספים, כמו כן בית הדין מוצא לנכון לקבל את תביעת התובע שעל הגב' א' להפסיק את הוצאת השם רע עליו, היות והוא פעל לפי החלטת בית הדין.

 

לסיכום: אין מקום לחייב את הנתבע בטיפול נוסף בדוד.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

           הרב דוב ליאור                 הרב אהרון אליהו                 הרב שלום אילוז

 

הערה: פסק זה ניתן בהמשך לפסק אחר שניתן בנידון. לפסק הראשון לחץ כאן.

תגיות