בס"ד


מס. סידורי:419

קונה דירה שמצאה מומים בדירה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
התובעת קנתה דירה מהנתבע וטוענת שיש בה נזילות וכן שהדוד אינו תקין ושהיה חלון שבור. הנתבע טוען שהדירה היתה תקינה וביחס לחלון הפנה אותה לדיירים הקודמים ששברו. התובעת הביאה עדות בכתב מהדיירים שהחלון היה שבור ולא הם שברו.
פסק הדין:
בית הדין פטר את הנתבע מהאחריות על הנזילות כיוון שטוען שהגג היה תקין וחייבו בתיקון הדוד והחלון.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: ג' תשרי תשס"ג

הערה: לפסק זה ניתן פסק המשך. לפסק ההמשך לחץ כאן.


תשס"ג / 8

בירור דברים

שבין: הגב' א'.

לבין: ב'.

בנוגע: לפגמים שנתגלו בדירה שנקנתה מב'.

טענות הצדדים

א': אני קניתי את הדירה ממר ב' במרץ 2001 ונכנסתי לגור באוגוסט, בינתיים גרו שמה דיירים אחרים והם שילמו לי שכר דירה.

ב' אמר לי שהדירה במצב תקין והאמנתי לו בכל וכן ראיתי את הדירה. בחורף הזה היו נזילות גדולות מהתקרה עד כדי כך שאיני יכולה לישון באף חדר ואני ממש חולה מזה. כמו כן דוד המים על הגג אינו מחזיק חומו רק כמה שעות כי הוא קרוע מבחוץ. כמו כן חלון אחד שבור. אני דורשת שב' יתקן את הדליפות בתקרה, את הדוד, ואת החלון השבור. בחורף הקודם לא פניתי אליו כי פעם פניתי אודות החלון ותשובתו היתה חמקנית, ולכן לא פניתי, אולם החורף הזה הנזילה היתה גדולה ואיני יכולה להמשיך ככה, כמו כן ההסקה אינה פועלת והוא טען שהיא כן פועלת.

ב': אני מכרתי לה דירה שגרו בה אנשים לפני כן והכל היה תקין, ולא היתה שום דליפה מהגג. לגבי החלון הדיירים הקודמים שברו אותו, ואני הפניתי אותה אליהם. כמו"כ הדוד פעל, ולכן איני חייב בתשלומים.

הגב' א' הביאה עדות בכתב מהדיירים שאמרו שהחלון היה שבור ולא הם שברו אותו, ובזמנם לא היו להם דליפות.

ע"כ עיקר הטענות הצדדים חתמו על שטר בוררות כמקובל בישראל.

בירור הדין

בפנינו עומדות שלוש תביעות של הגב' א',

א.      אודות התקרה הדולפת.

ב.      הדוד הקרוע בבידוד שלו.

ג.       החלון השבור, על מי החובה לתקן.

 

ביחס לתקרה הדולפת, לפי הנוהג המקובל בישראל תיקון גג כגון זיפות פריסת יריעות או סיוד זו חובה המוטלת על כל הדיירים בבנין, ולא על בעלי הדירות שגרים בקומה העליונה, ולכן הדיירים צריכים להפעיל את ועד הבית כדי לטפל בנושא, ואין אפשרות לחייב את המוכר שהוא יתקן את הגג. ולפי טענתו עד אז הגג היה במצב תקין וכעת בגלל ריבוי הגשמים החלה הדליפה, לכן אי אפשר לראות בו כאילו מכר נכס פגום שיש בו מום.

אודות הדוד, הדיינים עלו על הגג וראו את הדוד - ציפויו החיצוני היה אכול חלודה, זה סביר מאוד להניח שזה דבר שלא נעשה רק בזמן האחרון זהו תהליך שהחל לפני כמה שנים ולכן מסתבר שזו אחריותו של המוכר שמכר בית עם האביזרים הנלווים, דהיינו דוד חימום שיהיה במצב תקין, ואם יש בו התפוררות זה סימן שמזמן קיימת תופעה פגומה זאת.

ביחס לחלון השבור, הגב' א' אומרת שראתה את הדירה והחלון היה שבור. הדיירים הקודמים הצהירו שלא הם שברו את החלון. ולכן נראה לבית הדין שכאן חוזרת האחריות למוכר שהבית היה שלו והוא היה צריך למכור בית במצב תקין, וחלון שבור איננו תקין.

לסיכום:

א.      מר ב' ישא באחריות התקנת דוד החימום.

ב.      וכן באחריות לתיקון החלון.

ג.       בנוגע לתקרה הדולפת אין האחריות עליו.

בית הדין מקוה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

       הרב דוב ליאור                     הרב אהרון אליהו                   הרב שלום אילוז

 

הערה: לפסק זה ניתן פסק המשך. לפסק ההמשך לחץ כאן.

תגיות