בס"ד


מס. סידורי:406

ויכוח על קרקעות במושב – פסק המשך

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
לאחר שניתן פסק בנידון בו נמנע בית הדין מלהכריע כיוון שהבעלות על הקרקע היתה נתונה בבירור משפטי, א' בקש דיון נוסף בנידון בו הוא מבקש מבית הדין פסק דין הצהרתי ביחס לקרקע אותה הוא מעבד, א' תובע שבמידה ורשות השימוש בקרקע תעבור למושב הוא יפוצה על השקעתו בקרקע.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי במידה והקרקע תעבור לרשות המושב חייב המושב לפצות את א' על השקעתו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ג חשון תשס"ד

הערה: לפסק עליו ניתן פסק המשך זה לחץ כאן. לפסק זה ניתן פסק המשך נוסף. לפסק ההמשך השני לחץ כאן.


תשס"ג / 14

בירור דברים

שבין התובע: א'

לבין הנתבעים: היישוב ב' המיוצג ע"י ב' מרכז השיתוף.

 

בנוסף לדיון הקודם שכבר נפסק עליו ביקש התובע המשך הדיון ליום כ"ב חשון. מר א' ביקש פסק דין הצהרתי ביחס לקרקעות שהוא מעבד ועוד העלה טענות נוספות שלגבן טען נציג השיתוף שהוא אין בסמכותו לקבע בזה אלא שזה טעון בירור בהנהלת ועד השיתוף.

בשורה אחרונה התובע דורש פיצוי הולם עבור ההשקעה שהשקיע בהחזקת הקרקע, מדובר על 120 דונם. לפי דבריו החטיבה אמורה להעביר את השימוש בקרקע ליישוב והוא רוצה שיפצו אותו על מה שהשקיע בהשבחת הקרקע ובהצלתה מידי הערבים.

 

ע"כ עיקר הטענות.

בירור הדין

לאחר שמיעת הטענות והטענות שכנגד בית הדין בא לכלל מסקנה, במידה והקרקעות יעברו לרשות השיתוף והשיתוף ישאיר את התובע בקרקעות אזי אין שום תביעה, אולם אם היישוב יחליט לעשות על הקרקע שימוש אחר כמו מטע אזי יש חיוב לפצות את התובע.

בית הדין סבור שהתובע יכתוב מכתב מפורט לועד השיתוף ובו יפרט מה הן דרישותיו והיה אם הועד יסכים לדבריו אזי הכל יבוא על מקומו ואם לא אזי על הצדדים לבחור אדם מוסכם על שניהם שיעריך את ההשקעה של התובע כמה היא שווה, התובע ישלח גם העתק לבית הדין ממכתבו לועד השיתוף.

בית הדין סבור שהצדדים יבינו את רוח הדברים ואמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

     הרב דוב ליאור              הרב אהרון אליהו              הרב ישראל הירשנזון


הערה: לפסק עליו ניתן פסק המשך זה לחץ כאן. לפסק זה ניתן פסק המשך נוסף. לפסק ההמשך השני לחץ כאן.

תגיות