בס"ד


מס. סידורי:405

ויכוח על קרקעות במושב

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
א' טוען שיש לו זכויות על חלק מהקרקע שהמושב רוצה לעבד כיוון שעזר בסיפוחה למושב. א' דורש שהשטח שהוא מעבד יישאר ברשותו. ב', נציג המושב, טוען כי כרגע הקרקעות נמצאות בדיונים משפטיים לגבי הגדרת הבעלות עליהן. עוד טען ב' כי לא' יש חובות למושב ולכן המושב אינו עוזר לו.
פסק הדין:
בית הדין לא פסק בנידון כיוון שעצם הבעלות נמצאת בבירור משפטי.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' אלול תשס"ג

הערה: לפסק זה ניתנו שני פסקי המשך. לפסק ההמשך הראשון לחץ כאן. לפסק ההמשך השני לחץ כאן.


תשס"ג / 14

בירור דברים

שבין התובע: מר א'.

לבין הנתבע: האגודה השיתופית מושב ב' המיוצגת ע"י ב'.

בנוגע: לחזקה על קרקעות.

טענות הצדדים:

א': אני תושב ב', האגודה השיתופית הקצתה לי קרקע להקמת דיר צאן וכתוצאה מזה הרחבתי את שטחי המרעה ותפסתי 2100 דונם מרעה שהמנהל והסוכנות נאותו בסופו של דבר על פי הסכמתי שזה ייהפך לשטח מיתאר של הישוב. אני פעלתי רבות  לתפיסת קרקעות מידי הערבים וכעת תפסתי 120 דונם שאני מעבד אותם ושמעתי שהאגודה השיתופית רוצה לטעת שם מטע גודגדן ולסלק אותי מהשטח. אני תפסתי וגירשתי את הערבים, השיתוף לא עזר לי בעצם התפיסה, אמנם בשנים שעברו תמכו בי ועזרו, ובשנה האחרונה לא עשו דבר. כעת יש נגדי שני משפטים מצד הפרקליטות והשיתופי לא נוקף אצבע לעזר לי, אני רוצה ש 120 דונם יישארו בחזקתי, זה מקור הפרנסה שלי.

 

ב': ישנם דברים שא' פנה למזכירות ואני לא אחראי על מה שהמזכיר משיב, אני מרכז של השיתוף, אנו פועלים גם כן להחזרת בעלות יהודית בדרום הארץ, אלא שאנו איננו יכולים לפעול בניגוד לחוקים.

בינתיים ישנו ויכוח בין המנהל ובין החטיבה להתישבות על החזקה באדמות שמדובר ואם האדמות יעברו לחטיבה להתישבות הם הבעלים ליתן למי שימצאו לנכון את זכות החכירה באותם קרקעות, נושא הדיון הנוכחי הוא על 30 דונם שהשיתוף מעוניין לטעת בהם מטע.

א' חייב כמה חובות לישוב וטרם שילם את החובות ולכן הישוב לא נחלץ לתמוך בו במשפטים שיש לו, אם היה משלם את חובותיו סביר להניח שהיתה נמנעת אוירה לא טובה שהוא חש בה.

לא עוסקים כעת בשום רישום קרקעות כי הנושא כאן הוא בין המינהל והחטיבה להתישבות.

 

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים הרחיבו את הטענות אולם זו היא התמצית,

הצדדים חתמו על שטר בוררות.

בירור הדין

לאחר שמיעת הצדדים ועיון בנושא, בית הדין סבור שבנסיבות הקיימות לא שייך להוציא פסק קבוע, היות ועצם הבעלות על הקרקעות היא בדיון משפטי שאיננו יודעים מה תהיה ההחלטה, ורק לאחר שיפסק שהקרקעות עוברות לחטיבה להתישבות, אזי יהיה מקום לדון בתביעתו של א' נגד האגודה השיתופית שהוא מעוניין להמשיך ולעבד את החלקה הזאת.

לסיכום: בשלב זה אין מקום לפסק בוררות בנוגע להחזקה על הואדיות המעובדות על ידי א'.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

          הרב דוב ליאור                 הרב אהרון אליהו                   הרב שלום אילוז


הערה: לפסק זה ניתנו שני פסקי המשך. לפסק ההמשך הראשון לחץ כאן. לפסק ההמשך השני לחץ כאן.

תגיות

היזקקות בית הדין לתביעה - אי נתינת פסק סופי עד שיתברר שיש נפק"מ