בס"ד


מס. סידורי:380

רטיבות בבניין ממרזב ותקלות באיטום

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
דיירים בבניין תובעים את הדיירים שמעליהם על נזקים עקב רטיבות בדירתם. הנתבעים טוענים שהרטיבות הינה תוצאה של תקלות במרזב בביוב ובגג, דברים שאחריותם מוטלת על כל דיירי הבניין.
פסק הדין:
בית הדין פסק, על פי החוק, כי האחריות על דברים אלו מוטלת על כל דיירי הבניין.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' אדר תשס"ב

בירור דברים

 

שבין: משפחת א'

לבין: משפחת ב'

בנושא: רטיבות מהדירה של משפחת ב' (זה שייך לבן ג' רק שההורים כאן מטפלים בדירה).

 

טענות הצדדים:

התובעים: נכנסנו לדירה האמצעית מתחת לג' לפני כשנה לפני פורים, הדירה שייכת לעמידר, צבענו אותה ועשינו כמה שיפוצים וכעבור כמה זמן גילינו שני כתמים בתקרה. הודענו למשפחת ב' ולפי התרשמותנו הם התמהמהו בנושא התיקון, כעבור כמה זמן תוקן משהו בגג וזה אמנם עזר קצת. החורף עם תחילת עונת הגשמים התחילה רטיבות, וכן ממש ירידת מים לדירתנו, נאלצנו לעזוב חדר אחד, היה חשש של התחשמלות היה לנו פחד בגלל הילדים התרכזנו בחדר אחד, המצב היה דחוק וקשה, המים קלקלו ציוד בדירה, הנזק שלנו נאמד על 2500 ש"ח הצביעה שהתקלקלה, אנו ממשיכים לגור בדירה ורוצים להמשיך.

ציוד בבית שניזוק 680 ש"ח, מיטה ומזרון 750 ש"ח, וכן עגמת נפש גדולה שנגרמה לנו.

 

הנתבעים: המים שחדרו זה משום שהמרזב היה סתום, וכן גילינו לאחר מכן שגם למטה כשהוא נשפך לבור הביוב היתה גם כן סתימה, ויכול להיות שגם הגג היה טעון תיקון. זה לא מהצנרת בדירתו של ג', והתיקונים האלה של מרזב או גג זה שייך לכולם ולא רק לג', זה שייך לעמידר ולמי שהדירה התחתונה שייכת.

אנו הזמנו אומן שיתקן תיקנו את הגג ביריעות בסך 3850 ש"ח וכן את סתימת הביוב והמרזב ואנו שילמנו הכל.

 

ע"כ עיקר הטענות.

 

הצדדים הרחיבו להסביר את טענותיהם וחתמו על שטר הבוררות.

 

בירור הדין

 

אילו הרטיבות והמים היו באים מהצנרת של משפחת ב' והם התרשלו בסילוק הנזק היה מקום לדון מה היא מידת האחריות ומאיזה דין הם חייבים לשלם, האם מדין ממונו המזיק או מדין בור או גרמא. אבל מאחר שהתברר לבית הדין שהנזק נגרם כתוצאה מסתימת המרזב למעלה, שזה גרם להצפה ועמידת המים על הגג, וכן כנראה שהגג עצמו טעון תיקון של זיפות, זה דברים שחייבים בהם כל הדיירים. כי לפי חוק המדינה תיקון גג או מרזב זה שייך לכולם, ולכן אין לראות במשפחת ב' כאילו היא אחראית הבלעדית לנזק שנגרם למשפחת א'.

 

לפי תיאור העובדות אין ספק לבית הדין שלמשפחת א' נגרמה עגמת נפש גדולה בנוסף לנזק הכספי. אבל לפי שורת הדין אין אפשרות להטיל את זה אך ורק על משפחת ב', בינתיים משפחת ב' שילמה לבדה את התיקונים המסתכמים לכדי כארבעת אלפים שקל, תשלום שהיה מן הדין לחייב את כל בעלי הדירות, לסיכום אין לחייב את משפחת ב' בנזקים של משפחת א'.

 

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח דברים והאמת והשלום אהבו.


בכבוד רב 

    הרב דוב ליאור                        הרב אהרון אליהו                           הרב שלום אילוז

 

תגיות

בבתים משותפים - חובת תיקון הגג על כל הדיירים