בס"ד


מס. סידורי:377

קנה מחשבים וטוען שאינם תקינים ולא משלם

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
התובע מכר לנתבע מחשבים וטוען שלא סיים לשלם עליהם ועל תיקונים שעשה בהם. הנתבע טוען שהמחשבים אינם תקינים ואחד התיקונים נעשה עבור מישהו אחר. התובע טוען שחלק מהתקלות לא תקן כיוון שלא סיימו לשלם וחלק מהתקלות אינן באחריותו.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי על כל צד למלא את התחייבויותיו.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' אב תש"ע

התובע: מר א'

הנתבע: מר ב'

בנושא: תיקון ומכירת מחשב.

 

 

טענות הצדדים:

התובע: מכרתי למשפחת ב' כמה מחשבים של HD באחריות על חלקי המחשב ולא על התוכנה. סך הכל היו צריכים לשלם לי 3,300 ₪, הרוב שולם בתנאים מסוימים, נשאר חוב של 1000 ₪, נתנו לי צ'ק והוא בוטל בהוראת האשה.

כמו כן תיקנתי שני תיקונים אחד עלותו 280 ₪, והשני 250 ₪, וטרם שולמו.

 

הנתבע: התיקון של 250 ₪ זה שייך לבת והיא צריכה לשלם, היא בעלת בית בעצמה.

המחשבים לא תקינים, הוא אומנם בא לתקן אבל בשעות הלילה המאוחרות, לא סידר מדפסת, מטען לא תקין, לא סידר אינטרנט ו USB, מחשב מתחמם ונכבה, לכן לא שולם, אבל אני מודה בחוב.

 

התובע: משום שלא שילם לא תיקנתי את האינטרט. החלפתי מדפסת ואם לא משתמשים חודש הדיו עלול להתייבש. מה שהמחשב מתחמם משום שלא שמו אותו על משטח תקין. התקלות שלהם זה מחמת התוכנה ולא בגלל חומרה. הבטרייה לא נטענת, זמן האחריות כבר עבר.

 

בית הדין שמע.

א.      צריך לתקן אינטנט.

ב.      USB בתנאי שעוד קיימת אחריות.

ג.       מדפסת להחליף דיו.

ד.      לבדוק אם המחשב מתחמם.

 

עד כאן עיקר הטענות הצדדים חתמו על שטר בוררות.

 

 

בירור הדין

לאחר העיון בנושא, בית הדין סבור שאין כאן מחלוקת עקרונית, אלא שכל צד לא מילא את אחריותו, בטיעון שהצד השני לא מילא את חובתו. לכן סבור בית הדין שעל הצדדים לבצע את הפעולות הבאות.

א' יבוא ויתקן את הדברים הטעונים תיקון כפי שמופיעים בטענות, דהיינו תיקון אינטרנט, החלפת מדפסת, בדיקת מחשב מתחמם.

במקביל מר ב' ישלם את יתרת החוב ומאתיים וחמישים שקל תשלם הבת לא' עבור התיקון שעשה לה.

יש לבצע את כל הפעולות במהלך חודש אב.

 

 

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב 

          הרב דוב ליאור                  הרב אהרון אליהו              הרב ישראל הירשנזון