בס"ד


מס. סידורי:330

מחלוקת על שכר קבלן בשיפוץ בית כנסת

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
א', קבלן, תובע מוועד בית הכנסת שהחל בשיפוצו שכר עבודה שאושר על ידי המפקח, וכן ריבית כיוון שהעסקה כפופה להסכם ממשלתי. ב', נציג בית הכנסת, טוען שהעבודה התייקרה עקב חוסר מקצועיות וכי לא הוגשו מסמכים כנדרש וכי שכר המנהל כלול ברווח של א'. ב' מגיש תביעה עקב הפסקת העבודה. המפקח העיד בנידון.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי המפקח נאמן כיוון שהיה נאמן על הצדדים אך הפחית חלק מהסכום כיוון שלא הובאו מספיק אישורים, וכי שכר המנהל אינו כלול ברווח הקבלן.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ה אדר תשע"א

הערה: לפסק זה ניתן פסק המשך לפסק ההמשך לחץ כאן.

תש"ע/14

בבירור דברים

שבין התובע: א'.

לבין הנתבעים: ועד בית הכנסת ב' המיוצג ע"י מר ב', ג' וד'.

בנושא: תשלום עבור עבודת שיפוצים.

בית הכנסת הזמין את א' שהציג את עצמו כקבלן לשפץ את בית הכנסת, במהלך ביצוע העבודה היו כמה וכמה עיכובים וכתוצאה מכך נתגלו חילוקי דעות עמוקים בין הצדדים כמתואר באריכות בפרוטוקול של בית הדין.

הנושא נמשך כמה חודשים משום שלא הגיעו לידי בית הדין אישורים על ביצוע העבודה ולכן בית הדין מוציא כעת "פסק ביניים" בלבד.

התובע: תבע סך 53,728 ₪.

הגיש אסמכתות למפקח ש' והוא אישר 24,767 ₪ יתכן שמגיע יותר אולם לא הוגשו אסמכתאות מספיק.

כמו כן תובע ריבית והצמדה על הסכום היות וזה כפוף להסכם ממשלתי ושם ישנו סעיף המעניק ריבית והצמדה.

נציגי בית הכנסת:

א.    התברר למפרע שהקבלן אין לו יכולת לבצע עבודת בניה ולכן הדבר ייקר את עלות הבניה.

ב.    לא הגישו דוחו"ת מתאימים ולא בזמן הנכון.

ג.    שכר מנהל עבודה אינו נחשב בגדר הוצאה אלא כלול ברווח קבלן.

ד.    תביעת הנגדית של העמותה היא בסך 129,000 ₪ כמבואר באריכות בפרוטוקול.

עדות המפקח ש':

א.    מאשר שלקבלן היתה יכולת והעיכוב נבע מחמת המבנה וחוסר תכנון של אדריכל.

ב.    טען ששכר מנהל עבודה אינו כלול ברווח קבלן.

ג.    אישר חלק מהתביעות של התובע.

בירור הדין

בית הדין שמע בכמה ישיבות את הצדדים וטרם השלים את כל התמונה משום שלא הוגשו די מסמכים ואשורים ולכן בית הדין מסתפק בשלב זה בפסק ביניים.

א.    תשלום עבור מנהל עבודה לפי מה שברר אם זה לא היה בהסכם מיוחד זה צריך להיות כלול ברווח קבלן.

ב.    היות והמפקח היה נאמן על הצדדים כפי שזה מופיע בחוזה ולכן מה שהוא אישר בשלב זה יש לשלם אלא היות ולא כל האסמכתאות תקינות לגמרי אלא פתקים וכדומה לכן בית הדין סבור שיש לקזז קצת מהסכום שאושר שישלמו רק 22,000 ₪ בתור פשרה.

על התובע להשלים הגשת המסמכים למפקח לאישור סופי ואז בית הדין יוכל לדון במכלול הטענות, ויש להגישם עד חג הפסח.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                 הרב הירשנזון ישראל               הרב אהרן אליהו

הערה: לפסק זה ניתן פסק המשך לפסק ההמשך לחץ כאן.

תגיות

מקרים שיש לעשות בהם פשרה - כשמומחה מוסכם העריך את החוב ללא נתונים לפי המנהג - אם שכר מנהל עבודה כלול ברווח הקבלן גדרו של שליש - נאמן על הצדדים על פי חוזה מהימנותו של שליש - לפסוק את גובה התשלום עבור עבודה סמכויותיו של שליש וחובותיו - לחייב תשלום על עבודה ללא אסמכתאות תקינות מסמכים כראיות - מסמכים כראיה זמן הבאת הראיות - קביעת זמן להבאת ראיות בקבלנות - אם שכר מנהל עבודה כלול ברווח הקבלן שומת העבודה - על ידי מפקח/מומחה נאמן על הצדדים החזר הוצאות - ללא ראיות החזר הוצאות - על פי נאמן