בס"ד


מס. סידורי:329

מחלוקות על תשלום עבור התקנת סורגים

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
גב' א' טוענת שבעסקת התקנת סורגים סכמה עם מר ב' על מחיר מסויים והיא רוצה לשלמו בצ'קים דחויים. ב' טוען שהמחיר היה גבוה יותר וכי איבד אמון בא' ולכן אינו מוכן לבצע את העבודה על סמך התחייבותה לתת לו צ'קים דחויים.
פסק הדין:
בית הדין פסק כפשרה כי א' תשלם חצי מההפרש בין הטענות על ידי צ'ק דחוי שיימסר מראש למזכירות בית הדין.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' כסלו תשס"ד

תשס"ד/2

בירור דברים

שבין: הגב' א'.

לבין: מר ב'.

בנושא: הזמנת סורגים לדירה.

טענות הצדדים

תובעת הגב' א': הזמנתי אצלו שלשה סורגים לחלונות והוא דרש 1200 ש"ח לבסוף הוסכם על 1000 ש"ח, נתתי לו 500 ש"ח מזומן והיתרה בצקים דחויים.

בהתחלה היה מדובר על סורגים לרוחב ובני לא רצה אלא לאורך, הוא טען שכבר עשוי ואיך שהוא הסכים לשנות. שלשה חודשים רדפתי אחריו ואי אפשר היה למצאו בטלפון, וכעת הוא רוצה תשלום במזומן, ואני לא מוכנה אלא רק בצ'קים דחויים.

נתבע מר ב': אני לא מסגר אבל היות והיא בקשה ממני אמרתי אני ארכיב, דברתי עם מסגר בגוש וסוכם על סך 1300 ש"ח. יש שלוקחים עבור סורג אחד 550 ש"ח, ויש 450 ש"ח, ובית הדין בירר שיש אפילו 200 ש"ח.

לקחתי מידות ומסרתי למסגר בינתיים אמי חלתה ולכן לא השבתי על הטלפון שלה. ביקשתי מהמסגר שישנה מרוחב לאורך למרות שהוא כבר יצר אותם הסכים להחליף, היא הפיצה בין אנשים שאני שקרן וגנב. אני לא סומך על דבריה ורוצה את התשלום המלא במזומן.

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים חתמו על שטר בוררות.

בירור הדין

הבעיה העיקרית העומדת בפנינו, היא הסתירה הגלויה לגבי התשלום עבור הסורגים, שלטענת התובעת הוא על סך 1000 ש"ח ולטענת הנתבע הוא על סך 1300 ש"ח.

בית הדין סבור, היות ויש לו סמכות מהצדדים גם להטיל פשרה, שיש לערוך פשרה בין הצדדים.

שהתובעת תוסיף עוד סך 150 ש"ח ותשלם סך הכל עוד 650 ש"ח, אבל היות ונוצר אי אמון גדול בין הצדדים, בית הדין מכריע שבאם מר ב' אמור לבצע את התקנת הסורגים, הגב' א' תפקיד צ'ק בנקאי בידי מזכירות בית הדין על סך 650 ש"ח ועם תום ביצוע ההרכבה המזכירות תיתן את הצ'ק לידי מר ב'.

לסיכום: ב' ישלים את ביצוע הרכבת הסורגים והגב' א' תשלם סך 650 ש"ח בצ'ק בנקאי עבור העבודה באופן שבית הדין הציע.

אנו מקווים שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                         הרב אהרון אליהו                   הרב ישראל הירשנזון

תגיות