בס"ד


מס. סידורי:318

חלונות בחדר מדרגות הצופים לחדר פרטי והיזק ראיה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
וויכוח בין שכנים אם לסגור או לפתוח חלונות בחדר המדרגות, ותביעת היזק ראיה בעקבות בניית מרפסת.
פסק הדין:
בית הדין פסק כפשרה כי על ב' להשאיר את החלון פתוח עד 22:00 ודחה את טענת היזק ראיה כיוון שקיים בכל מקרה וכי ההסתכלות אינה נוחה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' סיון תשע"א

תשע"א/8

בירור דברים

התובע: א', שכן.

הנתבע: ב', שכן.

בנושא: נזקי שכנים והיזק ראיה.

טענות הצדדים:

התובע:

אני גר בכניסה עם ב' והוא סגר את החלונות בחדר המדרגות, דבר שגורם למניעת כניסת אור ואוויר במדרגות, ואני תובע שיחזור ויפתח אותם וכן כמה שכנים תמכו בי בתביעה זו (הביא אישור אחד).

הנתבע:

הוספתי מעין חדר עם פרגולה, קבלתי רשות מהמועצה, החדר הזה משמש לי גם כחדר שינה וסגרתי את החלונות כי זה פוגע בצנעת הפרט, אני גם ישן שם לפעמים.

תביעת נגד של ב':

א' בנה מרפסת על חדרו של ש' וכשהוא עומד שם ליד המעקה הוא יכול להסתכל לתוך חלוני וזה פוגע בי בהיזק ראיה. אמנם זה נכון שהסכמתי ליתן לו אישור לפתיחת מרפסת וחתמתי אבל לא ידעתי על היזק שיבוא, וחזרתי בי לאחר שנתתי את ההסכמה. ואני דורש שיסגרו את הצד הזה של המרפסת שממנו ניתן להשקיף לתוך חלוני.

ע"כ עיקרי הטענות, הצדדים חתמו על שטר בוררות.

בירור הדין

לתביעה הראשונה:

בית הדין ביקר במקום וראה את המציאות.

ישנם בתים באזור שבחדר המדרגות אין חלונות, ובבניין זה יש, והדיירים שנכנסו לגור בו ידעו את היתרון שיש בזה, לכן בית הדין סבור שיש  מקום לעשות פשרה. דהיינו שמר ב' ישאיר את החלונות פתוחים עד עשר בלילה, ואז יסגור אותם, ככה שבמשך היום יהיו החלונות פתוחים בקומה זו כמו בשאר הדירות.

לתביעה הנגדית:

אודות היזק ראיה בית הדין סבור שבנידון דידן אין מקום לתבוע על היזק ראיה משתי סיבות:

א.   כנגד חלונו של מר ב' ישנו בית בחוץ שחלון פונה כנגד חלונו. זה מקביל למה שמוזכר בהלכה חו"מ סי' קנ"ד סע' ג', שאם אדם גר בקומת קרקע ומהעבר השני של הרחוב בא שכנו ופותח חלון כנגדו, אינו יכול לטעון להיזק ראיה משום שהוא בלאו הכי צריך להישמר מן העוברים ברחוב. וכן כאן זה אותו דבר שהוא צריך להישמר מהשכן ממול.

ב.   בית הדין ביקר במקום וראה שההבטה מהמרפסת לעבר חלונו של מר ב' היא לא ישירות, אלא צריך לצדד ואין זה מבט שבנקל ניתן לראות, ובמציאות שכזאת אין אנו חוששים להיזק ראיה ע' ערוך השלחן סי' קנ"ד סע' ט'.

לסיכום:

א.   על מר ב' לפתוח את החלונות עד שעה 10 בלילה.

ב.   תביעת היזק ראיה נדחית.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

   הרב דוב ליאור                      הרב אהרון אליהו                    הרב ישראל הירשנזון

תגיות

מניעת אור (האפלה) - מניעת אור (האפלה) מקרים שיש לעשות בהם פשרה - כשיש היזק ראיה מחלונות המאירים לחדר מדרגות זכות העיכוב של השכן הניזק - בהיזק ראייה זכות העיכוב של השכן הניזק - הוספת היזק ראייה ממקור אחר זכות העיכוב של השכן הניזק - בראייה שאינה ישירה סימן קנד - סעיף ג