בס"ד


מס. סידורי:314

פשרה בין קבלן למזמין עקב תוספת עבודה

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב הירשנזון ישראל
תקציר:
ועד בית כנסת הזמין מקבלן עבודת הרחבה לבית הכנסת. הקבלן טוען שבמהלך העבודה גילה תוספת עבודה ודורש תשלום מסויים. ועד בית הכנסת אינו מודה בסכום וטוען שמוכן לשלם סכום מסויים. ועד בית הכנסת הביא עדים התומכים בגרסתו.
פסק הדין:
הוצעה פשרה והצדדים קבלו אותה ובית הדין בירך עליה.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: א' חשון תשס"ז

תשס"ז/1

התובע: מר י'

הנתבעים: הרב ע' וא' נציגי בית הכנסת.

טענות הצדדים:

התובע: הוזמנתי ע"י הרב ע' לבצע עבודת הרחבה בבית הכנסת, ראיתי את המפרט וסיכמנו הצעת מחיר, לאחר התחלת העבודה גילתי שיש תוספת עבודה ולכן ביקשתי עוד תוספת תשלום והם ממאנים לשלם.

לפי סיכומי העלות הסופית, העלות היא למעלה מ 11,000 ש"ח.

הפסקתי את העבודה בגלל חילוקי דעות.

נציגי ועד בית הכנסת אינם מודים בעלות הגבוהה והיו מוכנים לשלם כבר מזמן סך 6,000 ש"ח.

הוזמנו העדים מ' וד' חברי ועדת הבניה, וגם הם תומכים בגרסת ועד בית הכנסת.

לאחר שמיעת כל הצדדים, הוצעה פשרה שועד בית הכנסת ישלם סך 6,000 ש"ח והרב ע' עוד 2,000 ש"ח, ההצעה התקבלה על כל הצדדים ובית הדין בירך עליה, ולכן אין צורך לכתוב בירור הדין לעומקו.

הצדדים קבלו עליהם בפני בית הדין שיותר אין להם תביעות ממוניות בנושא הזה וכן זה הוא התשלום ללא כל רישומים נלווים עליו.

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                         הרב אהרון אליהו                הרב ישראל הירשנזון

תגיות

נושאים