בס"ד


מס. סידורי:301

הערכת שכר אדריכל

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
הנהלת ב' הזמינה עבודה מאדריכל. האדריכל העריך את ערך העבודה. ב' השיגה חוות דעת חלקית להערכת העבודה שהפערים בינה לבין הערכת האדריכל גדולים.
פסק הדין:
בית הדין הכריע על דרך הפשרה עקב ההפרש הגדול בין ההערכות.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: כ"ד סיון תשס"ג

תשס"א/10

פסק בוררות

שבין התובע: א', אדריכל.

לבין הנתבעים: הנהלת ב', הזמינה עבודה אצל א'.

 

לפני כשנתיים התקיים דיון בבית הדין בתביעתו של האדריכל א' שתכנן את פרוייקט הבניה של ב' לפי הזמנתה, ולדבריו לא שולם לו שכר טרחה שמגיע לו בסך 63,190 $ ולפי הערכה אחרת סך 670,000 ש"ח, חלק מזה הוא קיבל.

לעומתו טען נציג ב' שהסכום הינו מוגזם ביותר ולמעשה אין ביכולתה של ב' בכלל לבצע את פרוייקט ההקמה.

בית הדין פנה בשעתו להזמין אדם מומחה שיקבע את העלות המגיעה לאדריכל בנסיבות שכאלה, והיה קשה מאוד למצוא מי שיתן אומדנא לנידון.

ב' הזמינה על חשבונה אצל חברת 'ה' ניהול פרוייקטים ויעוץ הנדסי', חוות דעת על פי מסמכים ונתונים שהיא מסרה להם, חוות דעתם נמצאת בתיק. זה מבוסס על שטח התכנון, עלות למטר מרובע באחוזים מכלל הפרויקט, שלדעתו היה אמור לעלות 5,000,000 $. שכר התכנון, היות ולא היה סופי, והיו חסרים כמה פרטים, אין זה ברמה גבוהה אלא בין תכנון מוקדם לתכנון סופי, ולדעתם לאחר הנחה לפי המקובל באזור זה, מגיע למתכנן תכנית שכזאת במצב שכזה, סכום הנע בין 30,000 $ לבין 50,000 $ (לא כולל מע"מ).

בית הדין לא טיפל בבירור הנושא היות ובשעת הדיון ב' לא תפקדה כמעט בעקבות האירועים הביטחוניים הקשים, לאחרונה קיימת התאוששות מה ולכן בית הדין נרתם לבירור הנושא.

היות וקיים פער גדול בין תביעת התובע לבין מה שחוות דעת מקצועית אומרת, סבור בית הדין שיש לעשות פשרה במקרה שכזה, דהיינו שב' תשלם למר א' סך 40,000 $ דמי תכנון, כמובן בניכוי מה שכבר שולם, ואת זה ניתן לברר לפי ספרי הרישום, כל מוסד מסודר יש בו רישום כל ההוצאות, סכומים ותאריך מדויק של מועד התשלום.

לכן בית הדין סבור שעל ב' לשלם לכל חודש 250 $ לחודש לפי מצבה הנכון להיום, אם המצב ישתנה ויבוא שלום והתיירות תפרח, יש מקום להעריך מחדש את גובה התשלום החודשי, ב' תיתן למר א', כל שנה 12 המחאות מראש.

הצדדים ישבו ביחד ויעשו את החשבון המדויק כמה עוד מגיע לחוב לאחר ניכוי הסכום שמר א' קיבל, ולשלם את יתרת החוב ללא כל הצמדה וריבית. (ככה עולה ממכתבו של התובע שאינו תובע את ההצמדה והריבית).

בית הדין מקווה שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור                          הרב אהרון אליהו                      הרב שלום אילוז

תגיות

נושאים