בס"ד


מס. סידורי:294

הוצאת שם רע על גננת

שם בית דין:קרית ארבע
דיינים:
הרב ליאור דוב
הרב אליהו אהרון
הרב אילוז שלום
תקציר:
א', גננת, תובעת את ב' שלטענתה הוציאה עליה שם רע וגרמה להעברתה מתפקידה. ב' טוענת שכל טענתה היתה נגד הסייעת שלדעתה לא התאימה לעבוד עם ילדים.
פסק הדין:
בית הדין פסק כי אין בדבריה של ב' משום הוצאת שם רע.
נושאים הנידונים בפסק:
תאריך: י"א אייר תשס"ב

תשס"ב/6

בירור דברים

שבין: הגב' א'

לבין: הגב' ב'

בנושא: פגיעה בשם טוב ופגיעה בפרנסה. 

טענות הצדדים:

התובעת: אני הייתי גננת שתים עשרה שנה, תמיד עבדתי במסירות ויש עדויות לכך, לאחרונה פשה נגע הרכילות לצערי וקלקל הרבה, יש לה טענה כלפי, גב' ב' אמרה במכולת לעיני אנשים, אני לא אשלח את בני לגן שלך לשנה הבאה, וכן התלוננה במועצה שנעדרתי מעבודה ביום מסוים שהילד שלי היה חולה ונאלצתי לקחתו לרופא והמסייעת הייתה בגן, בקיצור היא הוציאה עלי שם לא טוב וכעת במערכת רוצים להעביר אותי לתפקיד אחר במשכורת פחותה, אני דורשת התנצלות ממנה בפומבי, וכן פיצוי כספי לפי ראות עיני בית הדין.

הנתבעת: אני מאוד מעריכה את עבודתה של א' וכל התלונה שלי היתה על עבודתה של המסייעת שלדעתי לא התאימה לעבוד עם ילדים, אני אמרתי לה במכולת סך הכל שלא אשלח את הילד, וזה בגלל המסייעת ולא בגללה, וכן לא הייתה מצדי שום תלונה על עבודתה ורק על המסייעת, לא הוצאתי עליה שום שם רע בכלל.

ע"כ עיקר הטענות, הצדדים הרחיבו והסבירו את השתלשלות האירועים וחתמו על שטר בוררות.

בירור הדין

לאחר עיון בטענות ובחומר שישנו בתיק, אין בית הדין רואה צורך לשמיעת עדים בנושא, ברור לבית הדין שא' הינה גננת מעולה לפי כל הנתונים והטיעונים.

ולגופו של עניין, בית הדין אינו רואה בהתנהגות של הנתבעת כל התנהגות חריגה שגולשת לתחום הוצאת שם רע או כל פגיעה שהיא, כל דבריה של ב' היו מכוונים כנגד המסייעת שלטענתה לא התאימה לעבודתה וזכותה בתור אמא לומר שאינה מוכנה לשלוח את הילד שלה לחסותה של המסייעת, ולא היה לה דיבור נגד א' להפך היא שבחה אותה שהיא גננת טובה.

ולכן אין בית הדין מוצא עילה לחייב את הנתבעת בשום התנצלות ומכל שכן אין מקום לדבר על פיצוי כספי, המערכת האחראית על הפעלת הגנים היא שהחליטה להעביר את א' לתפקיד אחר ולא בגלל ב'.

אנו חושבים שהצדדים יבינו את רוח הדברים והאמת והשלום אהבו.

בכבוד רב

הרב דוב ליאור               הרב אהרון אליהו                הרב שלום אילוז

תגיות